Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Атырау қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Вакансия приостановлена
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
42

Қаралған саны:
762

   Конкурс туралы

Талаптар:

 • Білім бейіні: 
  • Тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (заңгерлік)
 • Жұмыс тәжірибесі: 
  • Мамандығы бойынша жалпы жұмыс өтілі 3 (үш) жылдан кем емес

Білімі мен дағдылары

 • Өндірістік-шаруашылық ұйымдарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі құжаттар; 
 • Шарттарды жасасу және ресімдеу тәртібі;
 • Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу тәртібі;
 • Ішкі еңбек тәртібі, өндірістік санитарияның қағидалары, өрт қауіпсіздігінің талаптары
 • Жауапкершілік, командада жұмыс істей білу, тәртіптілік, өз міндеттерін орындауда ұқыптылық.

Міндеттері:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» АҚ ішкі құжаттарына, Серіктестік органдарының шешімдеріне және Серіктестік органдары шешімдері жобаларының үшінші тұлғалар алдындағы Серіктестік міндеттемелеріне сәйкестігіне құқықтық сараптама, сондай-ақ Басқарма құзыретіне қатысты мәселелер бойынша оларды дайындауға қатысу;
 • Басқарма құзыреті шегінде Серіктестік органдарының шешімдерінде көзделген тапсырмалардың орындалуын бақылау, сондай-ақ тікелей басшының тапсырмасы бойынша олардың орындалуы туралы есептер дайындау;
 • Басқармаға келісуге ұсынылған Серіктестіктің шығыс құжаттарының жобаларын құқықтық сараптау;
 • Серіктестік жасасатын шарттар (келісімдер, келісімшарттар) жобаларының Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестік органдарының шешімдеріне және үшінші тұлғалар алдындағы Серіктестік міндеттемелері жобаларына белгіленген тәртіппен құқықтық сараптама;
 • Серіктестіктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп қарау және Серіктестікке келіп түскен және Басқарма құзыретіне қатысты жеке немесе заңды тұлғалардан түскен құжаттар (хаттар, арыздар, шағымдар және өзге де материалдар) бойынша құқықтық қорытынды дайындау;
 • Тікелей басшының тапсырмасы бойынша Серіктестіктің шығыс құжаттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына құқықтық талдау жүргізу;
 • Серіктестіктің басқа құрылымдық бөлімшелерінің қатысуымен Серіктестіктің атынан талаптар мен арыздарды, талаптар мен арыздарға пікірлерді сотқа дайындау;
 • Сотта және өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда Серіктестіктің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында өкілдік ету;
 • Серіктестіктің талап қою және талап қою жұмысымен байланысты талаптарды, арыздарды, талаптар мен арыздарға пікірлерді және басқа да құжаттарды есепке алу және сақтау;
 • Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің заңнаманы қолдануы және «Атырау облысында интеграцияланған газ-химия кешенінің құрылысы» жобасын іске асыру кезінде проблемалық мәселелерді шешу бойынша консультациялар (ауызша және жазбаша нысанда);
 • Заң шығару қызметі (ұсыныстар пакетін, заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу жобасын дайындау, мүдделі ведомстволармен хат алмасу);
 • Жекелеген проблемалық заңды мәселелерді реттеу бойынша жұмыс істеп тұрған және әлеуетті мердігерлермен және жеткізушілермен келіссөздерге қатысу;
 • Серіктестіктің ішкі құжаттары мен рәсімдерінің талаптарын орындау;
 • Серіктестіктің қолданыстағы нұсқаулықтарында көзделген еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, газ және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтау.

Қажетті қабілеттер

 • Правовая экспертиза
 • Ведение отчетности
 • Правовой анализ документов