Product Owner

ТОО QazCloud Нұр-Сұлтан қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Вакансия приостановлена
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
12

Қаралған саны:
468

   Конкурс туралы
Білімі бойынша бейіні
 •   Жоғары/техникалық арнаулы орта/қаржылық білім  
Жұмыс тәжірибесі
 • 2-6    жыл 
 • жейелік талдаушы және/немесе әдіскер жайғасымы
 • Product Owner рөліндегі өнімдерді енгізудің практикалық тәжірибесі артықшылық болады 
Білімі және дағдылары
 • Сәулет, заманауи ақпараттық жүйелердің және қосымшалардың құрылымы мен функциясын білуі, өнімді жылжытудың маркетингтік тетіктерін түсіну 
 • Өнімнің өмір сатысын басқару тәжірибесі және өнімді, софты  және сәттілікке әсер ететін негізгі өлшемдерді әзірлеу үдерісін түсінуі 
 • Команда жұмысын ұйымдастыру және қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін IT -мен коммуникация құру тәжірибесі
 • Жобаны басқару жүйесімен жұмыс тәжірибесі:   Trello / Miro / Jira
 • Қосымшалар әзірлеу тәжірибесі 
 • Сыпайылық және серіктестермен жұмыс бағдарламасын әзірлеу және енгізу тәжірибесі
 • UI/UX командамен интерфейстер қүру тәжірибесі
 • IT компаниясындағы жұмы тәжірибесі  немесе цифрлы өнімді енгізу тәжірибесі артықшылық болады
Қасиеттері, біліктілігі 
 •   Сапалық және сандық зерттеулер жүргізе білуі,  теорияда ғана емес, тәжірибедегі болжамды тестілей білуі;
 • Өлшемдермен жұмыс жасай білуі, оларға шығарылған релиздерге әсерді талдай білуі
 • Жобаны әзірлеу және басқару үдерістерін білуі 
 Негізгі міндеттері
 • Клиентпен цифрлы арналарды дамыту бойынша фокусты басқару
 • Big-Data құралдарын қолдана отырып сыйластық бағдарламасын дамыту және енгізу 
 • Клиенттермен жаңа цифрлы коммуникация арналарын дамыту және енгізу 
 • Бэклогты, клиент жолдарын және үдерістерін басқару 
 •  Кросс-функционалды Agile-командалармен өзара әрекет ету.
 • Әзірлеу командаларының жұмысын үйлестіру;
 • Өнім релиздеріне   Agile негізделген интеративті қатынас қолдану
 • Өнімді өткізу бойынша командалар өнімдеріне сапалық талаптар құру
 • Жаңа өнімдердің релиздерінің нәтижесін талдау және санмен көрсету 


 

Қажетті қабілеттер

 • Деловая коммуникация
 • Управление проектами
 • Agile Project Management
 • Atlassian Jira
 • Управление продуктом