Механикалық цех бастығы

«Karabatan Utility Solutions» ЖШС Атырау қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Вакансия приостановлена
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
7

Қаралған саны:
883

   Конкурс туралы
1) Пайдалану цехтарымен және өндірістік-техникалық бөлімдермен бірлесіп жөндеу жұмыстары жоспарларының жобаларын жасайды.
2) Жабдықты ашқаннан және тексергеннен кейін нақтыланатын жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған шығындарды көрсетеді.
3) жөндеулердің желілік кестелерін және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру жобаларын әзірлеуге қатысады.
4) бекітілген жоспарларға сәйкес электр станциясының жылу-механикалық жабдығына сапалы техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізеді.
5) Жөнделген жабдықты пайдалану цехтарына қабылдауға ұсынады, жөндеуден кейін жабдықты сынауға қатысады.
6) жылу-механикалық жабдықтарды жөндеуге қатысатын ұйымдардың ГТЭС-те орындайтын жұмыстарын үйлестіруді жүзеге асырады, олардың жөндеу жұмыстарын орындау барысын бақылайды.
7) мердігер ұйымдар жөндеген жабдықты қабылдауға қатысады, олардың жөндеу бойынша белгіленген техникалық құжаттаманы ресімдеуін бақылайды.
8) жабдықтарды монтаждау мен баптаудан қабылдауға қатысады.
9) жабдыққа сынақ жүргізуге, оның техникалық жай-күйін тексеруге және ақауын анықтауға қатысады.
10) электр станциясының барлық бөлімшелерінің өтінімдері бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған стандартты емес жабдықты, Металл конструкцияларды, бөлшектерді, жарақтарды, құрылғыларды дайындайды.
11) жабдықтың зақымдануын есепке алуды және талдауды жүргізеді, ақаулар, жұмыстағы істен шығулар, ақаулардың қайталануы, жабдықтың жұмыс ресурсы туралы мәліметтерді жинақтайды.
12) цех жөндеген жабдыққа техникалық құжаттаманы ресімдеу үшін өндірістік-техникалық бөлімнің сұрау салуы бойынша мәліметтер береді.
13) жөндеу жұмыстарының көлемі, сапасы, олардың кезеңділігі мен ұзақтығы бойынша орындалу есебін жүргізеді, белгіленген нысандар бойынша есептер жасайды.
14) нормаланған тапсырмаларды енгізеді, орындалатын жұмыстарға еңбек шығындарын есепке алуды және талдауды ұйымдастырады.
15) цехтың қарамағындағы жүк көтергіш механизмдер мен такелаждық айлабұйымдарға техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және сынауды жүргізеді.
16) механикалық шеберхананың станоктық паркін, сығылған ауаны, азотты, отын газын, құрал-саймандарды және мүкәммалды тексеруді, сынауды және жөндеуді жүргізеді.
17) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қадағалау жөніндегі жергілікті органдарда Тіркелетін және тіркелмейтін механизмдер мен объектілерге техникалық куәландыру жүргізуге қатысады.
18) цехтың қарамағындағы жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.
19) цех жөндейтін Жабдықтың техникалық жай-күйіне жүйелі бақылауды жүзеге асырады.
20) ғылым және жаңа техника, жабдықтарды реконструкциялау және жаңғырту бойынша бекітілген іс-шараларды енгізуді қамтамасыз етеді.
21) тұрақты жұмыс істейтін өндірістік кеңестің жұмысына қатысады.
22) жөндеу жұмыстарының сапасын және цех персоналының еңбек өнімділігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлейді және енгізеді.
23) цехта техникалық пайдалану қағидаларының, қауіпсіздік техникасы қағидаларының, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларының, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік санитария қағидаларының, басқа да басшылық құжаттардың талаптарын сөзсіз орындауға бағытталған жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.
24) өндірістік-техникалық бөліммен және ұйымдастыру және сатып алу департаментімен бірлесіп цехтың қосалқы бөлшектерге, жабдыққа, құрал-сайманға, материалдарға, арнайы киімге қажеттілік мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді.
25) цех персоналы жұмыс орындарын, үй-жайларды және цехқа бекітілген аумақты таза ұстайды.

Талаптар:
жоғары техникалық білім;
жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес;
Білуге тиіс:
жабдықтарды, ғимараттарды, құрылыстарды жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдар;
ұйымның бейіні, мамандануы және ұйымдық-технологиялық құрылымының ерекшеліктері, оның даму перспективалары;
ұйым өнімін өндіру технологиясының негіздері;
ұйымда жөндеу қызметін ұйымдастыру;
жабдық жұмысын жоспарлау және жөндеу жұмыстарын жүргізу тәртібі мен әдістері;
технологиялық жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу және ұтымды пайдалану жүйесі;
өндірістік қуаттар, техникалық сипаттамалар, конструкциялық ерекшеліктер, ұйым жабдығының мақсаты мен жұмыс режимдері, оны пайдалану тәртібі;
жабдықты монтаждау және жөндеу әдістері, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы;
ақаулар ведомостерін, паспорттарды, қосалқы бөлшектер сызбаларының альбомдарын, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды және өзге де техникалық құжаттаманы жасау тәртібі;
жөндеуден кейін жабдықты қабылдау және тапсыру тәртібі;
жабдықтар мен жөндеу жарақтарын пайдалану, жөндеу және жаңғырту кезіндегі еңбекті ұтымды ұйымдастыру талаптары;
ұйымға жөндеу қызметін көрсетудің отандық және шетелдік озық тәжірибесі;
еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібінің, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария тәртібі, өрт қауіпсіздігінің талаптары.