Санаты жоқ инженер-бағдарламашы, II-санатты инженер-бағдарламашы Өндірістегі бизнес-процестерді автоматтандыру тобы Ақпараттық технологиялар орталығы

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Өскемен қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: Тәжірибесіз Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын ашық
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
0

Қаралған саны:
297

   Конкурс туралы

Лауазымдық жауапкершілік:

Өндірістегі бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді, енгізеді және сүйемелдейді. Пайдаланушыларға бағдарламалық өнімдерді игеру мәселелері бойынша кеңес береді. Іс-шараларды пайдаланушылардан бағдарламалық өнімдерді әзірлеуге алынған өтінімдерге сәйкес орындайды. Бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу бойынша бекітілген жұмыс жоспарларына сәйкес іс-шараларды орындайды. Жұмыс берушінің тиісті актісі негізінде «ҮМЗ» АҚ-да белгіленген тәртіппен персоналды оқытуды жүзеге асырады. Жоғары тұрған басшылықтың бұйрықтары мен өкімдерін орындайды. Өзінің тікелей басшысының нұсқаулары мен қызметтік тапсырмаларын орындайды. «ҮМЗ» АҚ еңбек тәртібінің ережелерін сақтайды. Құпиялылық режимінің, өткізу және объектішілік режимнің талаптарын сақтайды, мемлекеттік, қызметтік және коммерциялық құпияның, ақпараттық қауіпсіздіктің, Еңбек және өндірістік тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. ОПБиОТ № 14.025 РД сәйкес өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарды сақтайды. Орындалған жұмыстарды «ҮМЗ» АҚ АТО өтінімдерді есепке алу жүйесінде міндетті тіркеу.

Білім:

Санаты жоқ/ II-санатты инженер-бағдарламашы: жүйенің ақпараттық технологиялары/автоматтандыру және басқару бейіні бойынша жоғары не жоғары орнынан кейінгі білім

Дағдылар:

Санаты жоқ инженер-бағдарламашы: міндетті түрде кемінде бір заманауи интегралданған әзірлеу ортасымен жұмыс дағдысы. II-санатты инженер-бағдарламашы: міндетті: кемінде бір заманауи интегралданған әзірлеу ортасымен жұмыс дағдысы, АТ-жобаларды жүргізу тәжірибесі, командамен жұмыс жасау дағдылары.

Қосымша:

Experience of working with "1C: Enterprise", Delphi as a developer, ERP, MES-systems work experience is preferable.

Білетін тілдер:

-