Корпоративтік басқару секторының аға менеджері

«Самрук-Қазына» АҚ Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Вакансия приостановлена
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
206

Қаралған саны:
3941

   Конкурс туралы

Міндеттері:

 • Қордың портфельдік компанияларындағы корпоративтік басқаруды бағалау;
 • Қордың портфельдік компанияларының директорлар кеңестері мен Қадағалау кеңестерінің тиімділігін арттыру;
 • Қордың орнықты даму саласындағы есептерін қалыптастыру;
 • Ақпаратты ашу бойынша озық тәжірибеге және ҚР заңнамасының, Биржаның және ҚҚБ листингілік қағидаларының талаптарына сәйкес ақпаратты ашу және сақтау бойынша саясат пен ережелерді әзірлеу/жаңарту;
 • Мүдделі тараптардың кең ауқымы үшін корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, корпоративтік есептілікті дайындау жөніндегі халықаралық стандарттарға, ХҚЕС, интеграцияланған есептілік жөніндегі стандартқа және ҚҚБ-ның листингтік қағидаларына сәйкес жылдық есепті дайындау/жариялау;
 • Қордың портфельдік компанияларына қатысты акционердің құқықтарын іске асыру;
 • Қордың негізгі мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасау;
 • Портфельдік компаниялардың директорлар кеңестерінің/байқау кеңестерінің отырыстарында дауыс беру үшін Қордың позициясын қалыптастыру үшін СБК құзыреті шеңберінде портфельдік компаниялардың директорлар кеңестеріне/байқау кеңестеріне шығарылатын материалдарды қарау және келісу.

Талаптар:

 • Экономика,басқару / Менеджмент, құқық, бизнес / іскерлік әкімшілік ету, Қаржы менеджменті, мемлекеттік саясат саласындағы жоғары кәсіптік білім;
 • Құқық / экономика / қаржы / іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесінің болғаны дұрыс;
 • Корпоративтік басқару немесе құқық саласында немесе мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл саласында, ірі әртараптандырылған өнеркәсіптік және/немесе инвестициялық холдингтік компанияда, тікелей инвестициялар қорында, ірі инвестициялық қорда, ірі консалтингтік компанияда, акциялары қор биржасында, қор биржасында, "Самұрық-Қазына"АҚ компаниялар тобында бағаланатын компанияда кемінде 3 жыл;
 • Ағылшын тілін еркін меңгеру.

Міндетті түрде тілдерді білу

 • Английский (Продвинутый)
 • Казахский (Продвинутый)
 • Русский (Продвинутый)