"Қазақстандық атом электр станциялары" ЖШС
4.4

Оценка компании соискателями

87%

Профессионализм

87%

Вежливость

91%

Скорость обратной связи

87%

Индекс привлекательности

"Қазақстандық атом электр станциялары" ЖШС

1. Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет;
2. Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін осы саладағы техникалық консультациялар ұсыну және нженерлік ізденіс саласындағы қызмет;
3. Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер;
4. Электр қуатының жүктеме көтеруге дайындығын қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу және резервтеу;
5. Электр энергияны беру;
6. Электр энергияны тұтынушыға сату;
7. Қауіпті қалдықтарды жинау;
8. Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою;
9. Ядролық (атомдық) электр станцияларда электр энергияны өңдіру.

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний