"Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)" ЖШС
"Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)" ЖШС
2.8

Оценка компании соискателями

54%

Кәсібилілік

60%

Сыпайылық

53%

Кері байланыстың жылдамдығы

58%

Тартымдылық индексі