"Самрук-Қазына Контракт" ЖШС
"Самрук-Қазына Контракт" ЖШС
4.4

Оценка компании соискателями

83%

Профессионализм

94%

Вежливость

88%

Скорость обратной связи

78%

Индекс привлекательности

"Самрук-Қазына Контракт" ЖШС

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС-і «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның еншілес ұйымы болып табылады.

Серіктестік қызметінің басым бағыттары мыналар болып табылады:

- Қордық сатып алу саласындағы саясатын іске асыруға жәрдем көрсету;
- Холдинг компанияларының сатып алуына мониторинг жүргізу және талдау;
- Холдингте сатып алуды жетілдіру жөніндегі құжаттарды әзірлеуге қатысу;
- Әлеуетті жеткізушілердің, тауарларды, жұмыстардың және қызметтердің кешенді деректер базасын қалыптастыру;
- Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту мониторингі;
- Сатып алу саласындағы ақпараттық жүйелерді құру, дамыту және жұмыс істеу;
- Холдингке кіретін ұйымдардың «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу саласындағы актілер талаптарын сақтауы жөніндегі бақылау іс-шараларын ұйымдастыру;
- Адал және сенімсіз өнім берушілер тізбесін қалыптастыру және жүргізу

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний