Мұнай өнеркәсібі басқармасының геология және игеру қызметінің жетекші инженері (белгіленген қызметкер болмаған кезде)

ҚМГ Инжиниринг Нұр-Сұлтан қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Вакансия закрыта
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
38

Қаралған саны:
1080

   Конкурс туралы

Талаптар

Геология, мұнай және газ кен орындарын игеру және/ немесе АТ және/немесе физика-математика ғылымдары және сандық әдістер саласындағы жоғары білім

3 жыдлан кем емес кәсіби саладағы жұмыс өтілі

2 жыдлан кем емес бейіні бойынша ұлттық және/немесе халықаралық компаниялардағы және/немесе функционалдық бағыттарға сәйкес салалардағы жұмыс өтілі

Мамандануына байланысты лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

Мұнай және газ кен орындарының геологиясы саласында:

1) пайдалы қазбалардың зерделенетін түрлері бойынша қорларды сынау және есептеу әдістемесі;
2) геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен тәсілдері, сондай-ақ техника мен оларды өндіру технологиясының негізгі параметрлері;
3) геологиялық зерттеу және жұмыс ауданының геологиясы туралы қазіргі заманғы түсініктері;
4) пайдалы қазбалар мен тау жыныстарын зерттеу әдістері;
5) геологиялық барлау жұмыстарын жобалау, жоспарлау және қаржыландыру тәртібі.

Мұнай және газ кен орындарын игеру саласында:

1) заманауи технологиялар, кен орындарын игеру әдістері, ұңғымалардың өнімділігін қарқындату мақсатында кенжар маңы қабаттарына әсер ету, қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері;
2) мұнай-газ кен орындарын игеру жүйелері мен режимдері;
3) мұнай-газ кен орындарын игерудің негізгі жағдайлары үшін сүзудің, материалдық теңгерімнің, жай-күйдің негізгі теңдеулері және оларды шешу;
4) геологиялық құрылымын, сүзілу-сыйымдылық қасиеттерін және игеру жағдайын ескере отырып, оңтайлы геологиялық-техникалық іс-шараларды анықтау және дизайны бойынша;
5) шектес пәндер бойынша негіздер: геологиялық-гидродинамикалық модельдеу, ұңғымаларды өндіру, бұрғылау және аяқтау технологиялары, инфрақұрылым объектілерін есептеу, интеграцияланған модельдеу, әзірлеу жобасының экономикалық көрсеткіштерін есептеу;
6) ығыстыру сипаттамаларының жалпы қабылданған әдістерін пайдалана отырып, негізгі технологиялық көрсеткіштерді есептеу;
7) кәсіпшілік-геофизикалық және гидродинамикалық зерттеулердің әдістері.

АТ саласында (Backend-әзірлеуші):

1) Python тілін жақсы білу, 2 жылдан аса жұмыс тәжірибесі;
2) Django/Flask/FastApi пайдалану тәжірибесі;
3) Oracle Database, PostgreSQL тәжірибесі;
4) Restful HTTP API әзірлеу тәжірибесі;
5) Linux, Nginx, Git тәжірибесі;
6) Микросервистік сәулет принциптерін түсіну

АТ саласында (Frontend-әзірлеуші):

1) Vue/ Vuex;
2) Gulp/ Webpack, Sass/ Scss;
3) HTML, CSS, JS;
4) JQuery, Bootstrap және байланысты плагиндер/модульдер;
5) Backend-процесстер;
6) Git, YouTrack, Rest API.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар::

1) ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау, сондай-ақ құжаттаманы есепке алу және жүргізу;
2) есептеу техникасы, коммуникация және байланыс құралдарын пайдалану;
3) құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу;
4) талдау, тұжырымдар мен ұсынымдар қалыптастыру;
5) алгоритмдерді әзірлеу және тестілеу.

Осы лауазымның функционалдық міндеттері:

1) Департамент директорының / қызмет басшысының тікелей тапсырмаларын орындау;
2) Геология және әзірлеу қызметінің әзірленетін сандық жобаларына алгоритмдер мен күрделі математикалық аппарат құру;
3) Геология және әзірлеу жөніндегі қызметтің цифрлық жобалары шеңберінде әзірленетін алгоритмдер мен әдістемелерді техникалық және технологиялық сүйемелдеу;
4) Алгоритмдерді жасау кезінде қолданылатын сандық деректерді жүйелеу, талдау, өңдеу және визуализациялау;
5) Кен орындарын игеру жағдайын талдау және мұнай беру коэффициентін арттыруға бағытталған кешенді шараларды әзірлеу;
6) Талдау қызметінің құзыреті бойынша техникалық-экономикалық кеңестің қарауына материалдар, есептер әзірлеу;
7) Геология және әзірлеу қызметінің цифрлық жобаларына байланысты стандарттарды, регламенттерді, әдістемелерді және өзге де техникалық құжаттаманы әзірлеу;
8) Жаңа технологияларды іздеу, талдау және қолдану, цифрландыру саласында және кен орындарын игеру мен геология бағытындағы ғылым мен техниканың соңғы жетістіктері;
9) Біліктілікті арттырудың бекітілген жоспарлары шеңберінде геология және мұнай және газ кен орындарын игеру бағыттары бойынша цифрландыру саласында кәсіби деңгейін және жеке біліктілігін арттыру;
10) Осы Нұсқаулықта көрсетілген уақытша болмаған қызметкерді (қызметкерлерді) алмастыру;
11) Мұнай инжинирингі департаменті туралы Ережеге сәйкес Геология және әзірлеу қызметіне жүктелген міндеттерді іске асыруды және функцияларды орындауды қамтамасыз ету.

Ерекше шарттар

1) Бағдарламалық өнімдерді әзірлеу тәжірибесі;
2) Machine Learning және BigData саласындағы білім қосымша болады.