Руководитель проектной группы

"ШалкияЦинк" LTD АҚ Шалқия а.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын ашық
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
14

Қаралған саны:
1019

   Конкурс туралы

Міндеттері:

* Мердігер мен Жеткізуші бойынша жұмыс жүргізу кестелерінің жасалуын бақылайды;
* Жұмыс өндірісінің кестесіне сәйкес мердігер мен Жеткізуші тұрғысынан технологиялық жұмыстар жоспарының орындалуын бақылайды және талдайды;
* Жобалау, күрделі құрылыс және объектіні пайдалануға қосу бөлігінде қоғам жобасын жоспарлау, басқару және іске асыру процесін ұйымдастырады • ;
* Жобаның өндірістік және инфрақұрылымдық объектілерін жобалау кезеңдерін және күрделі құрылысын бақылауды жүзеге асырады;
* Қоғамның даму стратегиясы мен жоспарларына бағалау мен түзету жүргізуді ұйымдастырады • ;
* Жоба бойынша жобалау-сметалық құжаттаманың тиісті мемлекеттік құрылымдармен және органдармен келісілуін бақылайды;
* Құрылыс объектілері бойынша жобалау-сметалық құжаттамаға талдау жүргізуді, оңтайландыру бойынша ұсынымдар әзірлеуді ұйымдастырады;
* Бағдарламалардың орындалуын жоспарлау, келісу, мониторингілеу және бақылау бойынша жұмысты, өндірістік және инфрақұрылымдық объектілердің іске асырылу жоспар-кестесін және қоғам жобасының бюджетін үйлестіреді.
* Технологиялық зерттеулердің жүргізілуін бақылайды;
* Зерттеу және жобалау жұмыстарының перспективалық және жылдық жоспарларын әзірлеуге қатысады;
* Бөгде ұйымдардан келіп түсетін ғылыми-техникалық құжаттамаға қорытындылар береді;
* Шаруашылық-өндірістік қызметтің тиімділігін арттыру және еңбек өнімділігін арттыру мақсатында жаңа технологияларды енгізуге және өндірісті қарқындатуға қатысады.
* Белгіленген мерзімде тиісті атқарушылық және ағымдағы құжаттаманың толық пакетінің болуын және дайындалуын бақылайды;
* Техникалық құжаттаманың сапасы мен уақтылы дайындалуын, жобада қабылданған жабдықтың, жиынтықтаушы бұйымдар мен материалдардың қолданыстағы стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады;
* Техникалық көмек көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында Авторлық қадағалауды жүзеге асыру бойынша жұмысты үйлестіреді;
* Жабдықтың өнеркәсіптік сынақтар кешенінің жүргізілуін бақылайды.
* Құрылыс сапасы жүйесін енгізу бөлігінде іс-шаралардың енгізілуін және тиісінше өткізілуін бақылайды.
* Жобалау және құрылыс-монтаж жұмыстарын мемлекеттік органдармен келісуді қамтамасыз етеді.

Талаптар:

Металлургия / пайдалы қазбаларды байыту / Юриспруденция / қаржы / экономика / менеджмент саласындағы жоғары кәсіптік білім
Жалпы еңбек өтілі 7 жылдан кем емес;
Ұйым бейініне сәйкес лауазымдарда 5 жылдан кем емес 
* "Акционерлік қоғам туралы" ҚР Заңын білу;
* "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" ҚР Заңын білу;
* Құрылыс және жобалау саласындағы ережелерді білу-ҚНжЕ/СН/СП ҚР EN (2021 жылдан бастап ЕУРОКОДТАР);
* ҚР ISO 21500-2014 "жобаларды басқару бойынша басшылық"ұлттық стандартын білу;
* Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология саласындағы ҚР нормативтік құқықтық актілерін білу;
* Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария жөніндегі заңнамалық және нормативтік актілерді білу;
* ҚР еңбек заңнамасының негіздерін білу;
* "Азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңын білу.
* ҚР ISO 21500-2014 "жобаларды басқару бойынша басшылық" ұлттық стандартын білуі.

Шарттар:

Ресми жұмысқа орналастыру
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Шалқия кенті

Қажетті білім дәрежесі

  • Бакалавр
  • Магистр

Міндетті түрде тілдерді білу

  • Английский (Продвинутый)
  • Казахский (Профессиональный)
  • Русский (Профессиональный)

Необходимо наличие сертификатов по направлениям

  • Управление проектами
  • Другое