Осмотрщик вагонов Пункт технического обслуживания ст. Есиль ВЧД-19 КОСТАНАЙСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО 1 группы Нод-2 (Костанайское отделение ГП) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

156890 - 165001 KZT
ВЧД-19 КОСТАНАЙСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО 1 группы Қостанай облысы
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 2 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Ауысым кестесі
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
3

Қаралған саны:
544

   Конкурс туралы

Құрметті талапкер!

Бос жұмыс орнына жауап бермес бұрын, Сізден, конкурстық іріктеудің міндетті шарттарымен танысуыңызды сұраймыз:

 1. Білім, тәжірибе, дағдылар және тағы басқа ұсынылатын деректердің дұрыстығына жұмыс іздеуші жауапты болады.

  Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін түйіндемеде білімі мен жұмыс тәжірибесі туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда, «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутері ізденушіні конкурстық іріктеуге қатысуға жібермейді.

 2. Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, Сізге тиісті хабарлама берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама беру қажет.

  Анықтама өзекті ақпаратты қамтуға тиіс және конкурстық іріктеу өткізілгенге дейін 2 (екі) айдан ерте алынбауға тиіс. Анықтаманы Egov электрондық порталы арқылы «Жұмысқа орналастыру және жұмыс іздеу» бөлімінен алуға болады.

 3. Егер Сіз басшылық/басқарушылық лауазымға үміткер болсаңыз, онда «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутерінің сұрауы бойынша компанияға үлестестігі мен мүдделер қақтығысын тексеру үшін ұсынылған шаблондарға сәйкес 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  1. мүдделер қақтығысы туралы декларация;
  2. үміткер мен оның жұбайының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру туралы мәліметтер (хабарлама);
  3. үміткер анкетасы.
 4. Егер Сіз «ҚТЖ» ҰК» АҚ бос жұмыс орындарына qsamruk.kz платформасы арқылы жауап берсеңіз, Сізден job.railways.kz платформасындағы түйіндемеңіз өзекті ақпаратты қамтитынына көз жеткізуіңізді сұраймыз.

Сізден жеке кабинеттегі тиісті хабарламаларды қарап отыруды сұраймыз.


Маңызды!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ бос орындарға қызметкерлерді қабылдау/ауысудың әділ және ашық процесін жүзеге асырады.

Егер таңдаудың қандай да бір кезеңінде сізге қандай да бір ақшалай немесе басқа сыйақы үшін жұмысқа қабылдауға/аударуға көмектесу ұсынылса/кеңес болса - бұл алаяқтық!

Сіздерді алаяқтық схемаларға қатысудан және күнделікті сыбайлас жемқорлыққа үлес қоспаудан сақ болуға шақырамыз.

Осындай жағдайларды дереу 8 800 080 47 47 сенім телефонына және WhatsApp 8 771 191 88 16 телефондарына хабарлаңыз. Немесе mail@sk-hotline.kz электронды поштасына немесе ҚТЖ ҚОҚ ISPB мобильді қосымшасына хабарлаңыз.

Должностные обязанности:

п/п

Функции, процесс, операция

Регламентирующий документ

Показатель эффективности

1.1.             

Проходить предсменный медицинский осмотр, целевой инструктаж, при исполнении должностных обязанностей быть в спецодежде и иметь исправный контрольно-измерительный инструмент;

Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.2.             

Соблюдение требований Технологического процесса работы ПТО, инструкции, приказов, направленных на безопасность движения поездов

Технологический процесс работы ПТО, приказы, указания АО «КТЖ – ГП»

100% исполнение

1.3.             

Техническое обслуживание и ремонт грузовых и пассажирских вагонов должен производить в соответствии с технологическим процессом работы ПТО и графиком движения поездов;

Инструкция №808 – 2009 ПКБ ЦВ, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.4.                  

Проверять техническое состояние вагонов в прибывающих, формируемых и отправляемых поездах, при обнаружении неисправностей, требующих устранения без отцепки вагона и отцепки вагона наносить меловую разметку,

сообщить по громкоговорящей связи или радиосвязи оператору ПТО об объеме ремонта;

Инструкция №808 – 2009 ПКБ ЦВ, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.5.             

Контролировать работу слесарей по ремонту подвижного состава по устранению всех неисправностей вагонов, по окончании ремонта, проверить качество  ремонта; стирать с вагонов по окончании их ремонта все меловые надписи; докладывает оператору пульта о готовности поезда к отправлению;

Инструкция №808 – 2009 ПКБ ЦВ, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.6.             

Техническое обслуживание пассажирских вагонов на пунктах технического обслуживания станции формирования и оборота пассажирских поездов производить в соответствии с требованиями действующих инструкций и нормативных документов;

Технологический процесс работы ПТО, Инструкция №808 – 2009 ПКБ ЦВ, приказы, указания АО «КТЖ – ГП»

100% исполнение

1.7.             

Выписывать уведомление формы ВУ-23 на вагоны, подлежащие технической ревизии, текущему отцепочному или плановому ремонту;

Инструкция №808 – 2009 ПКБ ЦВ, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.8.             

Следить за сохранностью вагонов, находящихся на станции и при передаче их с подъездных путей; в случае повреждения вагонов информировать об этом старшего осмотрщика вагонов;

Настоящая инструкция, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.9.             

В случае необходимости (по указанию руководителя) выполнение работ по текущему отцепочному ремонту и выпуску из ремонта вагонов;

Настоящая инструкция, приказы, указания руководства ПТО, ВЧД-19.

100% исполнение

1.10.         

Незамедлительно уведомлять руководство о случаях хищения грузов и материальных ценностей с объектов железнодорожного транспорта;

Настоящая инструкция, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.11.         

Выполнять требования инструкций по технике безопасности, в том числе и

слесарями, находящимися в его подчинении, обращая особое внимание при выполнении работ на:

а) обеспечение ограждения сигналами осматриваемых и ремонтируемых на

станционных путях состава (вагонов);

б) отсутствие людей в зоне производства работ после сообщения о готовности поезда к отправлению;

в) своевременную уборку между путями снятых с вагонов неисправных деталей;

г) не допускать осмотр и ремонт вагонов на путях, где производятся маневры,

д) переноску деталей и других предметов через пути под вагонами;

е) в течении рабочей смены руководствоваться указаниями оператора или руководителя смены о предстоящем объеме и очередности выполнения работ;

ж) соблюдать меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях; следовать по маршруту служебного прохода;

ж) соблюдать регламент переговоров и внимательно выполнять команды оператора о проходе поезда, начале и окончании технического обслуживания состава;

Настоящая инструкция, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.12.         

Проводить дополнительный углубленный досмотр подвижного состава на предмет выявления подозрительных предметов в его различных конструктивных особенностях;

Настоящая инструкция, Технологический процесс работы ПТО

100% исполнение

1.13.         

Осуществлять работу по прицепке – отцепке вагонов, закреплению вагонов тормозными башмаками и уборке тормозных башмаков из – под вагонов согласно ТРА и технической карты станции, если данные обязанности возложены приказом НОДГП-2.

Приказы, указания НОДГП-2

100% исполнение

Квалификационные требования:

Образование

среднее и специальная подготовка по установленной программе

Опыт работы

не менее 2 лет

Дополнительные требования:

 1. Должен знать: Инструкцию по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации №808-2017 ПКБ ЦВ; Инструкцию по эксплуатации тормозов №1109-ЦЗ от 21.12.15г.; правила технической эксплуатации железных дорог РК; инструкцию по сигнализации на железных дорогах РК, другие соответствующие инструкции по выполняемой работе правила и нормы охраны труда;
 2. Дополнительные требования: знание нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность;

 

Қажетті білім дәрежесі

 • Орташа білім

Міндетті түрде тілдерді білу

 • Қазақ тілі (Бастапқы)
 • Орыс тілі (Бастапқы)