Составитель поездов станции Жана Караганды 1 класса филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - "Карагандинское отделение ГП"

197493 - 210378 KZT
НОД-4 (Карагандинское отделение ГП) Қарағанды облысы
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 1 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Ауысым кестесі
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
9

Қаралған саны:
355

   Конкурс туралы

Құрметті талапкер!

Бос жұмыс орнына жауап бермес бұрын, Сізден, конкурстық іріктеудің міндетті шарттарымен танысуыңызды сұраймыз:

 1. Білім, тәжірибе, дағдылар және тағы басқа ұсынылатын деректердің дұрыстығына жұмыс іздеуші жауапты болады.

  Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін түйіндемеде білімі мен жұмыс тәжірибесі туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда, «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутері ізденушіні конкурстық іріктеуге қатысуға жібермейді.

 2. Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, Сізге тиісті хабарлама берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама беру қажет.

  Анықтама өзекті ақпаратты қамтуға тиіс және конкурстық іріктеу өткізілгенге дейін 2 (екі) айдан ерте алынбауға тиіс. Анықтаманы Egov электрондық порталы арқылы «Жұмысқа орналастыру және жұмыс іздеу» бөлімінен алуға болады.

 3. Егер Сіз басшылық/басқарушылық лауазымға үміткер болсаңыз, онда «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутерінің сұрауы бойынша компанияға үлестестігі мен мүдделер қақтығысын тексеру үшін ұсынылған шаблондарға сәйкес 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  1. мүдделер қақтығысы туралы декларация;
  2. үміткер мен оның жұбайының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру туралы мәліметтер (хабарлама);
  3. үміткер анкетасы.
 4. Егер Сіз «ҚТЖ» ҰК» АҚ бос жұмыс орындарына qsamruk.kz платформасы арқылы жауап берсеңіз, Сізден job.railways.kz платформасындағы түйіндемеңіз өзекті ақпаратты қамтитынына көз жеткізуіңізді сұраймыз.

Сізден жеке кабинеттегі тиісті хабарламаларды қарап отыруды сұраймыз.


Маңызды!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ бос орындарға қызметкерлерді қабылдау/ауысудың әділ және ашық процесін жүзеге асырады.

Егер таңдаудың қандай да бір кезеңінде сізге қандай да бір ақшалай немесе басқа сыйақы үшін жұмысқа қабылдауға/аударуға көмектесу ұсынылса/кеңес болса - бұл алаяқтық!

Сіздерді алаяқтық схемаларға қатысудан және күнделікті сыбайлас жемқорлыққа үлес қоспаудан сақ болуға шақырамыз.

Осындай жағдайларды дереу 8 800 080 47 47 сенім телефонына және WhatsApp 8 771 191 88 16 телефондарына хабарлаңыз. Немесе mail@sk-hotline.kz электронды поштасына немесе ҚТЖ ҚОҚ ISPB мобильді қосымшасына хабарлаңыз.

Должностные обязанности:

 • Проверка наличия на рабочем месте и исправности инструментов, сигнальных принадлежностей, тормозных башмаков, правильности и надежности закрепления вагонов и составов, согласно ТРА станции пункта 3.10 со сверкой записей в «Журнале учета тормозных башмаков» формы ДУ-67
 • Подготовка переносной радиостанции, свистка, сигнальных приборов: днем флажок желтого цвета, в темное время суток – фонарь, с последующим докладом дежурному по станции, дежурному по сортировочной горке
 • Производство закрепления составов (в том числе и дополнительное при усилении скорости ветра) на приемоотправочных путях станции и на путях сортировочного парка согласно нормам, предусмотренным пунктом 3.10.1 ТРА станции с укладыванием тормозных башмаков  под разные оси и  касанием  полозом тормозного башмака обода колеса и  уборка тормозных башмаков по указанию дежурного по сортировочной горке, дежурного по станции  с  последующим  докладом дежурному по станции, дежурному по сортировочной горке с оформлением записей в Журнале формы ДУ-67

Квалификационные требования:

 • Образование среднее и специальная подготовка по установленной программе
 • Опыт работы не менее 1 года на должностях по соответствующему профилю службы

Дополнительные требования:

 • Знание нормативно - правовых и локальных актов АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, Товарищества с ограниченной ответственностью «КТЖ – Грузовые перевозки», регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность организации.

 

 • Место работы: станция Жана Караганды филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение ГП"

Қажетті білім дәрежесі

 • Орташа білім

Міндетті түрде тілдерді білу

 • Қазақ тілі (Орташа)
 • Орыс тілі (Орташа)