"Құқықтық Қамтамасыз Ету" Департаментінің Директоры

“Qazaq Green Power PLC” қоғамдық компаниясы Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
30

Қаралған саны:
778

   Конкурс туралы
Міндеттері:

1) соттарда, ұйымдарда, мемлекеттік органдарда, оның ішінде сот шешімдерін орындайтын органдарда компанияның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, құқықтық мәселелерді қарау кезінде сотта, төрелік сотта, сондай-ақ мемлекеттік және өзге де ұйымдарда компанияның мүдделерін білдіруді, сот және төрелік істерді жүргізуді жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;
2) компания Басқармасының, Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдеріне, бұйрықтарға және компанияның басқа да ішкі актілеріне ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптаманы жүзеге асыруды қамтамасыз етеді
3) компания қызметінде заңнаманы қолдану мәселелері бойынша, сондай-ақ шарттарды жасасу, орындау, сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша Мемлекеттік органдардың, заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін қарауды қамтамасыз етеді
4) Компанияның құрылымдық бөлімшелері мен ЕТҰ-на анықтамалық материалдар, қорытындылар, құқықтық сипаттағы ұсынымдар дайындауды қамтамасыз етеді
5) Компанияның қызметіне қатысты мемлекеттік органдардың хабарламаларын, нұсқамаларын және өзге де актілерін қарайды және оларға жауаптар дайындауды қамтамасыз етеді
6) заң консультанттарымен және басқа да консультанттармен заң қызметтерін көрсету, олардың қызметтерін сатып алу рәсімдерін жүргізе отырып, басқа заңды тұлғалардың қызметінде заңды тексерулерді жүзеге асыру мәселелері бойынша жұмыс жүргізеді;
7) Компанияның құрылымдық бөлімшелері мен ЕТҰ ұсынған дебиторлық берешек материалдары, Жеке және заңды тұлғаларға қатысты шағымдар, талап-арыздар бойынша белгіленген тәртіппен даярлауды қамтамасыз етеді;
8) құқық қорғау органдары мен соттарға беру үшін компанияның тиісті құрылымдық бөлімшелері дайындаған ұрлық, пайдакүнемдік теріс пайдалану, кемшіліктер және өзге де құқық бұзушылықтар туралы материалдарды заңды ресімдеуді қамтамасыз етеді;
9) ЕТҰ атқарушы органдарының, ЕТҰ басқару органдарының шешімдерінің, ЕТҰ бұйрықтарының, өкімдерінің және басқа да ішкі актілерінің ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптамасын қамтамасыз етеді;
10) компания мен ЕТҰ қатысуымен сот талқылауларына талдауды жүзеге асырады;
11) компанияның қатысуымен Заңды тұлғаларды тіркеу, тарату, компанияның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу кезінде заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді;
12) сот актілеріне апелляциялық, қадағалау шағымдарының уақтылы берілуін, сот шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді;
13) Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің қоғамға келтірілген материалдық залалды өтеу мәселелері бойынша өтініштерін қарауды қамтамасыз етеді;
14) шарттардың, оның ішінде еңбек шарттарының және толық материалдық жауапкершілік туралы шарттардың жобаларына белгіленген тәртіппен сараптаманы жүзеге асырады;
15) компанияның нотариаттық қызметтерін орталықтандырылған сүйемелдеуді жүзеге асырады;
16) компанияның, оның тәуелді және еншілес ұйымдарының қызметінде ҚР заңнамасын қолдану мәселелері бойынша жұмыс топтарына, комиссияларға, кеңестерге, сондай-ақ жедел қызметтік тергеп-тексерулерге қатысады;
17) әлеуетті өнім берушілер ұсынған тендерлік құжаттамаға сараптаманы қамтамасыз етеді;
18) ұжымдық шарттарды, салалық келісімдерді дайындауға және жасауға, еңбек тәртібін нығайту, компаниядағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысады;
19) Компания қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тартудың заңдылығы туралы қорытындылар дайындауды қамтамасыз етеді;
20) компанияның басқа құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп ЕТҰ корпоративтік басқаруды және тиімді қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындауды қамтамасыз етеді;


Талаптар:

Жоғары заң білімі

Кәсіптік саладағы практикалық жұмыс өтілі қызмет бейініне сәйкес кемінде 5 жыл

Қызмет бейініне сәйкес басшы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл

Басқару (менеджмент)саласында МВА дәрежесінің немесе қосымша білімнің болғаны жөн;

Қажетті қабілеттер

  • - Знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия.

Қажетті білім дәрежесі

  • Бакалавр
  • Маман
  • Магистр

Міндетті түрде тілдерді білу

  • Ағылшын тілі (Орташадан жоғары)