Электр байланысы (Аққыстау к., 4-разряд) Атырау сигнализация және байланыс дистанциясы «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы Атырау магистральдық желі филиалы – «Магистральдық желі дирекциясы»

299205 - 316986
Атырауская дистанция сигнализации и связи Атырау облысы
Қажетті жұмыс тәжірибесі: Тәжірибесіз Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
19

Қаралған саны:
433

   Конкурс туралы

Лауазымдық міндеттері:

Байланыс электр монтерінің (ауыспалы) негізгі лауазымдық міндеттеріне мыналар жатады:

1) еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтау;

2) осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген еңбек міндеттерін сапалы және уақтылы орындау;

3) қашықтық жұмыс жоспарларын орындау;

4) басшылықтың тапсырмаларын орындау;

5) қызметтік құжаттарды қарауда, еңбек міндеттерін орындауда және шешімдер қабылдауда бюрократизм көріністеріне жол бермеу;

6) шеберхана беделі мен имиджін нығайтуға жәрдемдесу, қашықтық;

7) іскерлік этиканы және корпоративтік мәдениетті сақтау;

жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормалармен белгіленген;

8) өзіне және қарамағындағы қызметкерлерге қатысты ұқыптылық пен талапшылдық;

9) басқа қашықтықтағы жұмысшыларды құрметтеу, этикалық нормаларды сақтау;

10) іскерлік қарым-қатынас нормаларынан ауытқуларды болдырмау;

11) кәсіптік қасиеттерді арттыру, еңбек міндеттерін орындауға бастамашылық пен шығармашылық көзқарас таныту, озық тәжірибені пайдалану, әріптестеріне еңбек міндеттерін орындауда қолдау көрсету;

12) әріптестер мен басшылардың сыны мен ескертулерін оң қабылдау, сондай-ақ жіберілген қателіктерді дер кезінде мойындай білу;

13) еңбек міндеттерін орындау кезінде ептілік пен ұқыптылық, киімнің іскерлік стиліне сәйкестік;

14) Қазақстан Республикасы заңнамасының, «ҚТЖ» ҰК» АҚ мемлекеттік органдарының актілерінің және дистанциялардың қызметіне қатысты басқа да құжаттардың нормалары мен талаптарын сақтау;

15) кәсіби функцияларды адал және парасаттылықпен, тиісті ұқыптылықпен және ұқыптылықпен, арақашықтық мүддесінде, жанжалдарды болдырмай орындау;

16) еңбек ұжымында тұрақты және жағымды моральдық-психологиялық ахуалды құруға өзінің іскерлік және жеке мінез-құлық қатынасы арқылы ықпал ету;

17) арақашықтыққа байланысты мәмілелердегі, шарттардағы кез келген коммерциялық немесе өзге де жеке мүдде (тікелей немесе жанама) туралы дереу хабарлау;

18) мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатыспау;

шешімдерінде жеке мүддесі бар;

19) еңбек мiндеттерiн орындау кезiнде арақашықтық мүдделерiн және жеке мүдделердi немесе жеке пайданы сақтау;

20) құпиялылық стандарттарын бұзбай шынайы ақпаратты уақтылы беру;

21) өзiн пайдалану және оның сақталуын қамтамасыз ету кезiнде мүлiкке ұқыптылықпен қарау, сондай-ақ басқа қызметкерлердiң мүлкiне ұқыпты қарау;

22) еңбек шартының, ішкі еңбек тәртібінің және дистанциялардың жұмыс режимінің талаптарын сақтау;

23) жұмыс орнында қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария талаптарының сақталуына;

24) қоршаған ортаны қорғау талаптарының сақталуын бақылау;

25) адамдардың өмірі мен денсаулығына немесе қозғалыс қауіпсіздігіне терроризмге қарсы қатер төндіретін шараларға қатысуға және қабылдауға;

26) метрология жөніндегі талаптар мен ережелердің сақталуына қатысады және бақылауды жүзеге асырады;

27) жұмыс күшіне түсетін адамдар және теміржолшылар. поездардың қозғалысымен байланысты көліктер алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруге жатады;

28) 18 жасқа толмаған адамдардың кәсіппен айналысуына жол берілмейді;

29) рационализаторлық ұсыныстарды енгізуге және оларды іске асыруға қатысуға;

30) кестеге сәйкес байланыс құрылғыларына қызмет көрсетудің техникалық процесінің кестесін сапалы орындауға және жұмыстарды орындау кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға;

31) байланыс құрылғылары мен әуе желілері істен шыққан немесе құрылғылардың техникалық жай-күйі нормаларынан ауытқыған жағдайда поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жұмыс тәртібін сақтай отырып, оларды қысқа мерзімде жою жөнінде шаралар қабылдауға, ақаулықтардың себептері мен қайталануларын болдырмайды, сондай-ақ ескертуге бағытталған ұсыныстар;

32) қызмет көрсетілетін құрылғыларға өзгерістер енгізу бойынша жұмыстарды тек бекітілген техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізуге;

33) сенiп тапсырылған жабдықты, мүкәммал мен құралдарды, техникалық және нормативтiк құжаттаманы ұқыпты ұстауға, олардың сақталуын қамтамасыз етуге және жұмыс орнын таза ұстауға;

34) аға байланыс электрикіне қызмет көрсететін құрылғылардың сенімділігін арттыру, жөндеу, ауыстыру және қыста дайындау бойынша ұсыныстар беруге;

35) дистанция басшыларының бұйрығымен пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне, еңбек қауіпсіздігіне және өндірістік санитарияға байланысты жалпы қашықтықтан жұмыстарды жүргізуге;

36) өз аймағындағы байланыс құрылғысына қызмет көрсетудің прогрессивті және технологиялық процестерін зерделеу және енгізу. Еңбекті ұйымдастырудың озық әдістері мен тәсілдері;

37) өндірістік жұмыс жобасында, технологиялық карталарда, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтарда көзделген технологиялық процестің орындалуын және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі ұйымдық-техникалық іс-шараларды сақтауға;

38) жұмысқа кірісер алдында жұмыс орындарының жай-күйін тексеру, анықталған бұзушылықтарды жоюды ұйымдастыру және олар туралы аға байланыс электрикіне хабарлау;

39) жұмыстарды, технологиялық карталарды, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтарды жасау үшін жобада көзделген жеке қорғану құралдарын пайдалану;

40) жұмысқа кірісер алдында қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқау алуға;

41) ауысым диспетчеріне және аға байланыс электромеханигіне байланыс құрылғылары мен құрылғыларының ұрланғаны және мерзімінен бұрын зақымдалғаны туралы хабарлауға;

42) құрылғылардың зақымдалуына және істен шығуына әкеп соқтыратын сымдарда аяз, көктайғақ және басқа да табиғат құбылыстары пайда болған кезде қатысуға және дер кезінде шаралар қабылдауға;

43) ауысым диспетчеріне байланыс құрылғыларының қалыпты жұмысының барлық бұзушылықтары туралы баяндауға;

44) бақылаушы органдардың еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқауларын уақтылы орындауды ұйымдастыру;

45) қызмет көрсетілетін аумақ шегінде жылжымалы құрамның апатқа ұшырауы немесе апаттылығы туралы хабарлама алған жағдайда дереу байланыстың жауапты желілік электрикіне хабарлауға және жергілікті нұсқауларға сәйкес жұмыс орнымен байланысты қамтамасыз ету шараларын қабылдауға және диспетчер мен диспетчерге хабарлауға; жұмыс орнымен байланысты ұйымдастыру;

46) салдары байланыс құрылғыларының жұмысына әсер етуі мүмкін табиғи құбылыстардан кейін құрылғыларға кезектен тыс тексеру жүргізуге және олардың әрекеттерінің жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті. Тексеру тәртібі мен реттілігінің қажеттілігі аға байланыс электромеханигімен келісілуі керек;

47) шаруашылық сипаттағы жұмыстарды, жүктерді тиеу-түсіру, аумақты тазарту, сенбіліктерге және басқа да қоғамдық жұмыстарға (Наурыз мерекесін өткізу) қатысуға;

48) БАЖ жұмыс істеуін және тиімділігін ұдайы арттыруды, БАЖ қашықтықтарының талаптарын орындауды қамтамасыз ету;

49) тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

Біліктілік талаптары:

Білім

белгіленген бағдарлама бойынша орта (техникалық және кәсіптік), арнайы дайындық

Саладағы мамандық

Автоматтандыру және басқару; Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, автоматика, телемеханика
және теміржол көлігіндегі байланыс, Радиобайланыс және хабар тарату, Ақпараттық технологиялар, Есептеу техникасы, Көп арналы телекоммуникация; Байланыс желілері және байланыс жүйелері Стандарттау, метрология және сертификаттау;

Жұмыс тәжірибесі

тәжірибе талап етілмейді

Қосымша талаптар:

Темір жол көлігін басқару саласындағы жалпы талаптарды білу.

Қажетті білім дәрежесі

  • Техническое и профессиональное образование

Міндетті түрде тілдерді білу

  • Қазақ тілі (Орташадан жоғары)
  • Орыс тілі (Орташа)