Ұңғымаларды бұрғылау технологиясын зерттеу зертханасының меңгерушісі

"ҚМГ Инжиниринг" ЖШС-нің Атыраудағы филиалы Атырау қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 6 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
8

Қаралған саны:
395

   Конкурс туралы
Талаптар
Лауазымдық нұсқаулық бойынша біліктілік талаптары   Талап етілетін біліктілік
Білімі (жоғары, мамандық/біліктілік)

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) тиісті бейіні бойынша кәсіптік білім

қызметі, химия/химиялық технологияның тиісті бейіні бойынша магистр дәрежесінің, ғылым докторы немесе кандидаты дәрежесінің болуы, ғылыми еңбектердің болуы және т.б. Білім бейіні – химиялық технология/процестерді автоматтандыру саласындағы техникалық процестер, химиядағы жаратылыстану ғылымдары

Кәсіби саладағы жұмыс өтілі

Кем дегенде 6 жыл

Бейіні бойынша ұлттық және/немесе халықаралық компаниялардағы және/немесе функционалдық бағыттарға сәйкес салалардағы жұмыс өтілі Кем дегенде 3 жыл ұлттық және/немесе профильде жақсырақ халықаралық компаниялар және/немесе тиісті салалар

позицияның функционалдық бағыттары

Басшылық лауазымдардағы жұмыс өтілі

лауазымдарда кемінде 5 жыл

ғылыми-зерттеу бөлімінің меңгерушісі (басшысы). ұйымның (зертханасы) және ғылыми жетекшісі (жетекшісі). ғылыми құрамына кіретін ғылыми-зерттеу секторы (зертхана). институттың ғылыми-зерттеу бөлімі (кафедрасы, зертханасы), 3-ке дейін

жылдар дипломсыз тағайындалуы мүмкін

тиісті білім саласындағы жоғары білікті мамандар, көрсетілген жұмыс тәжірибесімен.

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті білім:

1. Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласындағы заңнамасы;

2. Дағдылар:

стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді білу: MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Project), Skype for business, EDMS Documentologist,

3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелері;

4. ISO 9000 сериясының халықаралық және ұлттық стандарттары; ISO 14001; ISO 45001; ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2018;

5.Біріктірілген басқару жүйесін басқарудың ұйымдық құрылымы; ISO 9000 сериясының халықаралық стандарттары; ISO 14001; OHSAS 18001;

6. Жобалау өндірісінің технологиясының негіздері, қабылданған жобалық шешімдердің тиімділігін анықтау әдістері, бөлімде және Филиалда өндірісті жоспарлауды ұйымдастыру, өндірістік бағдарламалар мен жобалық-сметалық құжаттамаларды шығару кестелерін жасау тәртібі;

7.Топта жұмыс істей білу, ұқыптылық, коммуникативті дағдылар, ғылыми-техникалық дағдылар.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

- Сапа менеджменті бойынша жұмыс істей білу;

- Сәйкестікті бағалау және аккредитациялаудың экономикалық және құқықтық негіздерін білу;

- Зертханалық бақылауды ұйымдастыру саласында әдістемелік нұсқауларды, нұсқаулық, әдістемелік және нормативтік материалдарды қолдана білу;

- Зертханалық жұмысты ұйымдастыра білу;

- Ұйымның және сапа саласындағы саясатын, мақсаттарын білу және қолдау;

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігінің негізгі ережелері мен нормаларын білу;

- Еңбек заңнамасының негізгі талаптарын білу.

- Зертхананың бюджетін жоспарлай білу;

- Орындалған жұмысты ұсынып, келіссөз жүргізе білу

Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттер:

1. Зертхананы әкімшілік басқаруды қамтамасыз ету;

2. Белгіленген талаптарға, кестеге және Өнімді әзірлеуге бекітілген бюджетке сәйкес өз құзыреті шегінде жұмыстарды сапалы және уақтылы орындау;

3. Есептік құжаттарды, презентацияларды және басқа да жобалық материалдарды дайындауды қамтамасыз ету;

4.Зертханада ҚР СТ ИСО/МЭК-17025 бойынша менеджмент жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

5. Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудитіне қатысу;

6. Зертхананы басқару жүйесінің құжаттарын жаңарту бойынша материалдарды әзірлеу;

7. Өлшеу құралдары мен ӨҚ салыстырып тексеруді (аттестаттауды) ұйымдастыруды бақылау;

8. Жұмыс журналдарын жүргізудің дұрыстығын бақылау және сынақ есептерін тіркеу;

9.Ағымдағы сынақтардың сапасын ішкі бақылауды қамтамасыз ету

10.Зертханааралық салыстырмалы сынақтардың жүргізілуін қамтамасыз ету;

11. Қабылданған жобалық шешімдерді негіздеу (қажет болған жағдайда);

12. Жұмыс барысында туындайтын тәуекелдерді жою шараларын анықтауды, әзірлеуді қамтамасыз ету;

13. Техникалық сипаттағы шағымдарды қарауды ұйымдастыру, тестілеу кезінде бұзушылықтарды жою бойынша түзету шараларын әзірлеу;

14.Жұмыстың сапасына ықпал ететін әдістемелік және жұмыс бағдарламаларын әзірлеуге қатысу;

Ерекше шарттар

 

Жұмыс түрі*

Бұрғылау ерітінділерінің параметрлерін дайындау және өлшеу тәжірибесі

Бұрғылау ерітінділерін бағдарламалау тәжірибесі

Ескерту:**