Сметалық жұмыс жөніндегі инженер (Сметчик) уақытша, жоба кезеңіне

Степногорск күкірт-қышқыл зауыты - "SSAP" ЖШС Степногор қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын ашық
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
2

Қаралған саны:
555

   Конкурс туралы

Міндеттері:

 • құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеуге, жұмыс істеп тұрған объектілерді реконструкциялауға және өндіріс тиімділігін арттыру жөніндегі жұмыстарға сметалық-қаржылық құжаттаманы жасайды;
 • күрделі жөндеуге бекітілген титулдық тізімдерді, ақаулар ведомосін, жөндеуге және қайта жаңартуға жататын объектілердің жөндеу ведомостары мен жұмыс сызбаларын қарайды және талдайды;
 • жөндеу жұмыстарының барлық түрлерінің (құрылыс, монтаждау, сантехникалық және өзге де түрлерінің) сметалық құнын айқындау үшін жөндеу құнын талдау негізінде бастапқы деректерді дайындайды;
 • жұмыстардың бағалары немесе көлемдері өзгерген жағдайда сметалық-қаржылық есептерге тиісті нақтылаулар мен түзетулер енгізеді;
 • жобалау ұйымдарының шығыстар сметаларын жасауының дұрыстығын тексереді және олар бойынша қорытындылар дайындайды;
 • бекітілген сметаларда көзделмеген жөндеу, монтаждау және құрылыс жұмыстарының құнын айқындауға, сондай-ақ материалдар мен жабдықтарды ауыстыру кезінде қатысады;
 • жөндеу және қайта жаңарту объектілеріне титулдық тізімдерді жасауға қатысады;
 • сметаларды мердігер ұйымдармен келіседі және олардың шығыстар сметасына салынған нормативтерді сақтауын бақылауды жүзеге асырады, орындалған жұмыстардың актілерін жасайды;
 • жөндеу-құрылыс жұмыстарының құнын төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;
 • сметалық құжаттаманың есебін жүргізеді, үлгілік сметаларды жасау мақсатында мерзімді қайталанатын жұмыстарға арналған сметалық-қаржылық есептерді жүйелейді;
 • жұмыстардың сметалық құны туралы қажетті анықтамалар дайындайды;
 • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі тәртіп пен нормалардың талаптарын сақтайды.

Білуге тиіс:

 • баға белгілеу және сметалық нормалау саласындағы заңнамалық, нормативтік құқықтық актілерді, өкімдік, әдістемелік, нормативтік, өзге де материалдарды;
 • жобалық құжаттаманы әзірлеуді ұйымдастыруды, оны келісу және бекіту тәртібін;
 • материалтану, құрылыс конструкциялары, құрылыс процестері мен өндірістің технологиясы;
 • жөндеу, монтаждау және құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясын және ұйымдастыруды;
 • мердігерлік шарттарды және құрылысқа арналған мемлекеттік келісімшарттарды жасасу тәртібі;
 • инвестициялық-құрылыс процесінің әртүрлі сатыларында сметалық құжаттаманың құрамы, мазмұны, әзірлеу және келісу тәртібі;
 • титулдық тізімдерді, ақаулар ведомостарын, жөндеу ведомостарын және өзге де техникалық құжаттаманы жасау тәртібін;
 • құрылысты қаржыландыру тәртібін, саланың экономикасын, еңбекті ұйымдастыруды, құрылысты басқару негіздерін;
 • сметалық есептерді жасау процесін автоматтандыруға арналған қолданбалы бағдарламалық өнімдер;
 • еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары.

Талаптар:

 • Білім деңгейі: Жоғары білім;
 • Білім беру бейіні: Техникалық;
 • Кәсіби ортадағы жұмыс тәжірибесі (ұзақтығы), жыл: Кемінде 5 (бес) жыл.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр
 • Специалист