Құрылысты қадағалау жөніндегі инженер (уақытша, жоба кезеңіне)

Степногорск күкірт-қышқыл зауыты - "SSAP" ЖШС Степногор қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
22

Қаралған саны:
1517

   Конкурс туралы

Міндеттері:

 • Тапсырыс берушінің атынан құрылыс-монтаж жұмыстарының орындалуына техникалық қадағалауды және аяқталған объектілерді мердігерлік құрылыс ұйымдарынан қабылдауды жүзеге асырады;
 • тапсырмалар береді және олардың орындалуын тексереді;
 • мердігерлік және қосалқы мердігерлік мәселелері бойынша міндеттерді шешеді, жұмыстарды орындаудың технологиялық процестерін, дәйектілігін, қазу, крандарды, дуалдарды орнату, материалдарды есептен шығару, пайыздау мәселелерін бақылайды, тапсырыс берушінің қызметімен және қаланың инженерлік қызметтерімен жұмыс істейді;
 • күрделі құрылыс жоспарларының орындалу барысын, құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемінің, мерзімдері мен сапасының, сондай-ақ қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялардың бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың сапасының жұмыс сызбаларына, құрылыс нормаларына, стандарттарға, техникалық шарттарға, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормаларға сәйкестігін бақылайды;
 • құрылыс және қайта жаңарту объектілерінің құнын төмендетуді және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсартуды қамтамасыз ететін неғұрлым прогрессивті технологиялық процестерді, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерді енгізуге байланысты жобаларға өзгерістер енгізу туралы мәселелерді шешуге қатысады;
 • құрылыс барысында туындайтын жобалық шешімдердің өзгерістерін қарауға және келісуге қатысады, қажет болған жағдайда материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды (құрылыс объектілерінің сапасын төмендетпей) ауыстыру жөніндегі мәселелерді жедел шешеді;
 • мерзімдердің бұзылуын және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасының нашарлауын тудыратын себептерді зерделейді, олардың алдын алу және жою жөнінде шаралар қабылдайды;
 • аяқталған құрылыс-монтаж жұмыстары мен объектілерін техникалық қабылдауды жүзеге асырады, қажетті техникалық құжаттаманы ресімдейді;
 • құрылыс объектілерін қабылдау және оларды пайдалануға беру жөніндегі комиссиялардың жұмысына қатысады;
 • комиссия белгілеген мерзімде құрылыс ұйымдарының кемшіліктерді, ақауларды жою сапасын бақылайды;
 • аяқталған құрылыс-монтаж жұмыстарының есебін жүргізеді және күрделі құрылыс жоспарларының орындалуы туралы есептілікті жасау үшін қажетті деректерді дайындайды.

Білуге тиіс:

 • құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау жөніндегі заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдарды;
 • ұйымның техникалық даму перспективалары;
 • құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаудың техникалық шарттары мен кестелері;
 • құрылыс материалдарына, бөлшектерге, конструкцияларға арналған стандарттар, техникалық шарттар;
 • құрылыс нормалары;
 • өндіріс технологиясының негіздері және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу тәсілдері;
 • құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау тәртібі және олардың сапасын бақылау әдістері;
 • жобалау-сметалық және өзге де техникалық құжаттаманы ресімдеу тәртібі;
 • құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаудың озық отандық және шетелдік тәжірибесі;
 • жаңа құрылыс материалдары, бұйымдар, конструкциялар;
 • қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың негіздері;
 • экономика, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және басқару негіздері;
 • еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары.

Талаптар:

 • Білім деңгейі: Жоғары білім;
 • Білім бейіні: Техникалық;
 • Кәсіби ортадағы жұмыс тәжірибесі (ұзақтығы), жыл: Кемінде 5 (бес) жыл.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр
 • Маман