Сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бастығы

Степногорск күкірт-қышқыл зауыты - "SSAP" ЖШС Степногор қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 7 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
19

Қаралған саны:
1001

   Конкурс туралы

Міндеттері:

 • Бекітілген бизнес-жоспардың, Серіктестіктің бюджетінің, Серіктестіктің жоспарланатын кезеңге (күнтізбелік жылға) арналған инвестициялық және/немесе өндірістік бағдарламасының негізінде, сондай-ақ Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің өтінімдері (сатып алуға жоспарланған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық жоспарына енгізуге өтінімдер) негізінде Серіктестіктің жылдық сатып алу жоспарын қалыптастыру (әзірлеу). Серіктестіктің көрсетілген жылдық сатып алу жоспарын «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде Серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітуді ұйымдастыру. Қажет болған жағдайда, сатып алудың жылдық жоспарын түзету (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу). Серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға «Самұрық-Қазына» АҚ-ның электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде Серіктестікті сатып алудың жылдық жоспарына енгізілетін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды бекітуді ұйымдастыру;
 • Бекітілген бизнес-жоспардың, Серіктестіктің бюджетінің, Серіктестіктің жоспарланған кезеңге арналған инвестициялық және/немесе өндірістік бағдарламасының негізінде (бір жылдан астам), сондай-ақ Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің өтінімдері (сатып алуға жоспарланған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың ұзақ мерзімді жоспарына енгізуге өтінімдер) негізінде Серіктестіктің ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын қалыптастыру (әзірлеу). Серіктестіктің көрсетілген ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде Серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітуді ұйымдастыру. Қажет болған жағдайда, сатып алудың ұзақ мерзімді жоспарын түзету (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу). Серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға «Самұрық-Қазына» АҚ-ның электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде Серіктестікті сатып алудың ұзақ мерзімді жоспарына енгізілетін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды бекітуді ұйымдастыру;
 • Күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттілікті сатып алуды жүзеге асыру қажеттілігі бар тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ету мақсатында (тендердің қорытындылары бойынша шарт жасалған сәттен бастап және оны жасасқанға дейінгі кезеңде), тиісті материалдарды әзірлеу және Серіктестіктің Байқау кеңесінің бекітуіне бірінші кезектегі сатып алу тізбесін уақтылы шығару жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Сатып алуды жүзеге асыру тәсілін (-лерін) айқындау мәселесі бойынша, оның ішінде Холдингтің ("Самұрық" АҚ) Мүгедектер ұйымдарының тізілімінде тұрған мүгедектер ұйымдарынан тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі басымдықты белгілеуді қамтитын сатып алу жоспарына тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстарды (жылдық, ұзақ мерзімді) енгізуге арналған өтінімдерді қалыптастырған кезде Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерін үйлестіру-Қазына "); Холдингке кіретін ұйымдардың; Холдинг тауар өндірушілерінің тізілімінде тұрған сатып алынатын тауардың тауар өндірушілері.  Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі басымдық пилоттық сатып алу санаттық стратегиялары әзірленген және бекітілген сатып алудың жекелеген санаттары бойынша да белгіленеді;
 • Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, техникалық ерекшеліктерді қоса алғанда, сатып алу рәсімдерін реттейтін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жергілікті актілерінің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан, оның ішінде әлеуетті өнім берушілерге негізсіз және/немесе жоғары талаптарды белгілеуді болдырмау тұрғысынан өтінімдерін талдау;
 • Тендер тәсілімен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерін жүргізуді ұйымдастыру немесе баға ұсыныстарын сұрату мақсатында серіктестіктің тиісті сатып алуды өткізу туралы бұйрығын қалыптастыру және серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға оған қол қоюды ұйымдастыру;
 • Тендерлік құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау мақсатында (тендер тәсілімен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде), тендерлік құжаттаманың жобасын қалыптастыру және оны «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде орналастыру. Тендерлік құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау қорытындысы бойынша (енгізілетін өзгерістерді ескере отырып немесе онсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ-ның электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде серіктестік директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға тендерлік құжаттаманы бекітуді ұйымдастыру;
 • Әлеуетті өнім берушінің өтінімін тиісті/сәйкес емес деп тану, сатып алуды өткізілді/өткізілмеді деп тану, сатып алу жеңімпазын айқындау туралы шешім қабылдай отырып, комиссия мүшесі ретінде тендерлік комиссияға қатысу және "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ "АҚ сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі құқықтық актілерде көзделген өзге де міндеттер;
 • Сатып алу жөніндегі комиссияның хатшысы ретінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерін «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде жүзеге асыру, оның ішінде сатып алу туралы хабарландыруларды жариялау, сатып алуға қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін сатып алу жөніндегі комиссия мүшелерінің қарауын ұйымдастыру (тендер тәсілімен, баға ұсыныстарын сұрату), сатып алу қорытындыларын қалыптастыру және жариялау (тендер тәсілімен) баға ұсыныстарын сұрату);
 • ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген жергілікті қамтуды есептеу әдістемесіне сәйкес, бәсекеге қабілетті тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің отандық өндірісін тұрақты дамытуды қолдау және серіктестіктің сатып алуларының жалпы көлеміндегі жергілікті қамту үлесін қамтамасыз ету мақсатында серіктестіктің өткізілген/өткізілетін сатып алуларындағы жергілікті қамтуды есептеудің дұрыстығына мониторинг жүргізу және тексеру;
 • Серіктестік директорының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу (сатып алу) туралы шешімін қалыптастыру;
 • Әлеуетті өнім берушілердің шағымдарына жауаптарды, сатып алу саласындағы уәкілетті органның хабарламаларын уақтылы қарау және ұсыну;
 • Тиісті есептілікті, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ web-ресурстары арқылы сатып алу бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ-ны қалыптастыру және уәкілетті органға ұсыну;
 • Серіктестікке қатысушыларға сатып алу бойынша тиісті есептілікті қалыптастыру және ұсыну;
 • Бөлімнің қызметін ұйымдастыру үшін, оның ішінде Серіктестіктің бизнес-жоспарын, бюджетін, жылдық сатып алу жоспарын әзірлеу/түзету кезінде сатып алуға қажетті тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін қалыптастыру және Серіктестіктің мүдделі құрылымдық бөлімшелеріне көрсетілген шығыстар туралы мәліметтерді ұсыну;
 • Серіктестіктің «Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесін, оның ішінде «жергілікті қамту мониторингі картасын», «тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығын» пайдалану құқығын беру жөнінде қызметтер көрсетуге шарт жасасуын ұйымдастыру. Көрсетілген шарттың қолданылуының барлық кезеңі ішінде оның орындалуын қамтамасыз ету;
 • Бөлімнің құзыретіне (функционалына) жатқызылған мәселелер бойынша Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Көрсетілген өтініштерге жауап ақпаратты (хаттар, есептер және басқалар) қалыптастыру (дайындау);
 • Бөлімнің қызметін реттейтін Серіктестіктің ұйымдастыру, ұйымдастыру-өкімдік құжаттамасын әзірлеу, бөлімнің қызметіне (құзыретіне) байланысты тиісті бизнес-процестер;
 • Серіктестіктің ішкі жергілікті актілерінде айқындалған тәртіппен қолданыстағы тәуекелдерді бағалау және бөлімнің қызметіне байланысты және/немесе одан туындайтын әлеуетті тәуекелдерді сәйкестендіру (талдау), сондай-ақ тәуекелдерді (оның ішінде әлеуетті) тұрақты негізде іске асыруды болдырмау бойынша реттеуші шараларды (тәуекелдерді митигациялау) уақтылы қабылдау;
 • Шарттық жұмыстың дұрыс жүргізілуін бақылау;
 • Контрагенттердің (өнім берушілердің, мердігерлердің, орындаушылардың) жасалған шарттар бойынша, оның ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу (банк кепілдігі, ақшалай жарна) бойынша міндеттемелерді орындауын бақылау, егер мұндай талаптар шартта (шарттарда) көзделген болса;
 • Контрагенттер (өнім берушілер, мердігерлер, орындаушылар) жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, талап-арыз жұмысын жүргізу үшін тиісті материалдарды уақтылы қалыптастыру және заң департаментіне ұсыну;
 • Қажет болған жағдайда, егер контрагенттердің (өнім берушілердің, мердігерлердің, орындаушылардың) жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы контрагенттерді (өнім берушілерді, мердігерлерді, орындаушыларды) Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне («Самұрық-Қазына» АҚ) уақтылы енгізуді көздейтін жағдайда сатып алу мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ қалыптастыру және кейіннен уәкілетті органға жіберу.  Осы абзацта көрсетілген ереже шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілерге де қолданылады;
 • Контрагенттердің (өнім берушілердің, мердігерлердің, орындаушылардың) шарт (лар) бойынша өз міндеттемелерін орындау қорытындылары бойынша енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды ұйымдастыру;
 • Бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша консультация беру және қажет болған жағдайда Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерін үйлестіру.

Талаптар:

 • Білім деңгейі: Жоғары білім;
 • Білім беру бейіні: Экономика, менеджмент, мемлекеттік басқару, құқықтану, техника және технология саласында;
 • Кәсіби ортадағы жұмыс тәжірибесі (бейіні): Бейінді салалардағы жұмыс тәжірибесі: консалтингтік компаниядан/өндірістік компаниядан/холдингтік компаниядан сатып алу (мұнай-химия саласында). Сатып алу санаттық стратегиясын қалыптастыруда және іске асыруда жұмыс тәжірибесі артықшылығы бар;
 • Кәсіби ортадағы жұмыс тәжірибесі (ұзақтығы), жыл: Лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы мамандығы бойынша кемінде 7 (жеті) жыл;
 • Басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі (ұзақтығы), жыл: Не менее 2 (двух) лет на руководящих должностях;
 • Қосымша талаптар: Профайлингті қолдана отырып, полиграфта мамандандырылған тексеру бойынша рәсімдерден міндетті түрде өту.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр
 • Маман