Главный менеджер 17 грейд группа по методологии Департамент по стратегии и методологии Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации»

от 497437
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
42

Қаралған саны:
548

   Конкурс туралы

Құрметті талапкер!

Бос жұмыс орнына жауап бермес бұрын, Сізден, конкурстық іріктеудің міндетті шарттарымен танысуыңызды сұраймыз:

 1. Білім, тәжірибе, дағдылар және тағы басқа ұсынылатын деректердің дұрыстығына жұмыс іздеуші жауапты болады.

  Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін түйіндемеде білімі мен жұмыс тәжірибесі туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда, «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутері ізденушіні конкурстық іріктеуге қатысуға жібермейді.

 2. Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, Сізге тиісті хабарлама берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама беру қажет.

  Анықтама өзекті ақпаратты қамтуға тиіс және конкурстық іріктеу өткізілгенге дейін 2 (екі) айдан ерте алынбауға тиіс. Анықтаманы Egov электрондық порталы арқылы «Жұмысқа орналастыру және жұмыс іздеу» бөлімінен алуға болады.

 3. Егер Сіз басшылық/басқарушылық лауазымға үміткер болсаңыз, онда «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутерінің сұрауы бойынша компанияға үлестестігі мен мүдделер қақтығысын тексеру үшін ұсынылған шаблондарға сәйкес 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  1. мүдделер қақтығысы туралы декларация;
  2. үміткер мен оның жұбайының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру туралы мәліметтер (хабарлама);
  3. үміткер анкетасы.
 4. Егер Сіз «ҚТЖ» ҰК» АҚ бос жұмыс орындарына qsamruk.kz платформасы арқылы жауап берсеңіз, Сізден job.railways.kz платформасындағы түйіндемеңіз өзекті ақпаратты қамтитынына көз жеткізуіңізді сұраймыз.

Сізден жеке кабинеттегі тиісті хабарламаларды қарап отыруды сұраймыз.


Маңызды!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ бос орындарға қызметкерлерді қабылдау/ауысудың әділ және ашық процесін жүзеге асырады.

Егер таңдаудың қандай да бір кезеңінде сізге қандай да бір ақшалай немесе басқа сыйақы үшін жұмысқа қабылдауға/аударуға көмектесу ұсынылса/кеңес болса - бұл алаяқтық!

Сіздерді алаяқтық схемаларға қатысудан және күнделікті сыбайлас жемқорлыққа үлес қоспаудан сақ болуға шақырамыз.

Осындай жағдайларды дереу 8 800 080 47 47 сенім телефонына және WhatsApp 8 771 191 88 16 телефондарына хабарлаңыз. Немесе mail@sk-hotline.kz электронды поштасына немесе ҚТЖ ҚОҚ ISPB мобильді қосымшасына хабарлаңыз.

Должностные обязанности:

 • Методологическая поддержка в вопросах разработки стандартов, методов управления по ИТ деятельности, единой политики ИТ Филиала
 • Оказание методологической поддержки структурным подразделениям при разработке регламентирующих документов
 • Повышение зрелости ИТ через оказание методологического содействия при разработке нормативно – правовых актов в Филиале
 • Согласование разработанных внутренних документов в области цифровизации, автоматизации и информатизации процессов Общества
 • Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению зрелости ИТ
 • Консолидация информации о статусе реализации плана мероприятий по повышению зрелости ИТ
 • Обеспечивает создание системы визуальной информации, идентификации и коммуникации

Квалификационные требования:

 • Образование: высшее (или послевузовское)
 • Специальность в сфере:  Экономика, менеджемент; Финансы; Транспорт, транспортная техника и технологии(Вагоны, Локомотивы и электроподвижной состав);Организация перевозок, движения, и эксплуатация транспорта (железнодорожный транспорт); Автоматизация и управление/ Математическое и компьютерное моделирование; Информатика; Радиотехника, электроника и телекоммуникации; Прикладная математика и информатика.
 • Опыт работы: не менее 5 лет, в том числе на руководящих должностях 2 года;
 • Практический опыт разработки методологии в области управления ИТ;
 •  Практический опыт в области стратегического планирования ИТ;
 •  Подтвержденные навыки построения единой методологии и архитектуры бизнес-процессов в области ИТ по группе Компаний;
 • Понимание современных тенденций и лучшей мировой практики в области развития ИТ, а также опыт их практического применения;
 • Владение английским языком не ниже уровня intermediate.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр