0

Оценка компании соискателями

0%

Профессионализм

0%

Вежливость

0%

Скорость обратной связи

Мұнайтелеком

Өлшеу құралдарына, автоматика және телемеханика жүйелеріне техникалық қызмет көрсету Метрологиялық қамтамасыз ету: өлшеу құралдарын жөндеу және тексеру
Телекоммуникация, стационарлық және жылжымалы радиобайланыс қызметтерін ұсыну
Өрт және күзет сигнализациясы құралдарын монтаждау, баптау және қызмет көрсету
Автоматика құралдарын, БӨА телемеханикасын, технологиялық жабдықты, байланыс желілері мен техникалық құралдарын монтаждау және баптау
Түбектің мұнай кен орындарында кабельдік және спутниктік теледидар ұсыну.
Байланыс Көлік құралдарының спутниктік мониторингі
Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерге техникалық қызмет көрсету

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний