"Северный Катпар" ЖШС
3

Оценка компании соискателями

60%

Профессионализм

60%

Вежливость

60%

Скорость обратной связи

100%

Индекс привлекательности

"Северный Катпар" ЖШС

«Солтүстік Катпар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2004 жылғы 29 қыркүйекте құрылған, «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының «Солтүстік Катпар» ЖШС-ның 100% үлесін сатып алуына байланысты, серіктестікке 2015 жылғы 26 маусымда мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді

ЖШС-ның негізгі қызметі Солтүстік Катпар және Жоғарғы Қайрақты кен орындарында вольфраммолибдендік кенді бірлесіп барлау және өндіру болып табылады.

Жобаның мақсаты

Толық инфрақұрылымды гидрометаллургиялық комбинат, карьер, байытушы фабрика құрылысын жобалау және салу.

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний