«Казатомпром-SaUran» ЖШС-і
5

Оценка компании соискателями

100%

Профессионализм

100%

Вежливость

100%

Скорость обратной связи

100%

Индекс привлекательности

«Казатомпром-SaUran» ЖШС-і

Табиғи уранды ұңғыманы сілтісіздендіру әдісімен өндіруге және оны әрі қарай дайын өнімге өңдеуге мамандандырылған. Өндірістің негізгі бағыты

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний