ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)
1

Оценка компании соискателями

20%

Профессионализм

20%

Вежливость

20%

Скорость обратной связи

20%

Индекс привлекательности

ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)

KLPE (КейЭлПиИ) Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры » АҚ қолдауымен Атырау облысында интеграцияланған газ-химия кешенін салумен айналысады.

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний