Инспектор Акмолинской негосударственной противопожарной службы станции Нур-Султан филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Многофункциональный центр обслуживания»

от 235918 KZT
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Многофункциональный центр обслуживания» Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 2 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
11

Қаралған саны:
605

   Конкурс туралы

Құрметті талапкер!

Бос жұмыс орнына жауап бермес бұрын, Сізден, конкурстық іріктеудің міндетті шарттарымен танысуыңызды сұраймыз:

 1. Білім, тәжірибе, дағдылар және тағы басқа ұсынылатын деректердің дұрыстығына жұмыс іздеуші жауапты болады.

  Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін түйіндемеде білімі мен жұмыс тәжірибесі туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда, «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутері ізденушіні конкурстық іріктеуге қатысуға жібермейді.

 2. Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, Сізге тиісті хабарлама берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама беру қажет.

  Анықтама өзекті ақпаратты қамтуға тиіс және конкурстық іріктеу өткізілгенге дейін 2 (екі) айдан ерте алынбауға тиіс. Анықтаманы Egov электрондық порталы арқылы «Жұмысқа орналастыру және жұмыс іздеу» бөлімінен алуға болады.

 3. Егер Сіз басшылық/басқарушылық лауазымға үміткер болсаңыз, онда «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутерінің сұрауы бойынша компанияға үлестестігі мен мүдделер қақтығысын тексеру үшін ұсынылған шаблондарға сәйкес 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  1. мүдделер қақтығысы туралы декларация;
  2. үміткер мен оның жұбайының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру туралы мәліметтер (хабарлама);
  3. үміткер анкетасы.
 4. Егер Сіз «ҚТЖ» ҰК» АҚ бос жұмыс орындарына qsamruk.kz платформасы арқылы жауап берсеңіз, Сізден job.railways.kz платформасындағы түйіндемеңіз өзекті ақпаратты қамтитынына көз жеткізуіңізді сұраймыз.

Сізден жеке кабинеттегі тиісті хабарламаларды қарап отыруды сұраймыз.


Маңызды!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ бос орындарға қызметкерлерді қабылдау/ауысудың әділ және ашық процесін жүзеге асырады.

Егер таңдаудың қандай да бір кезеңінде сізге қандай да бір ақшалай немесе басқа сыйақы үшін жұмысқа қабылдауға/аударуға көмектесу ұсынылса/кеңес болса - бұл алаяқтық!

Сіздерді алаяқтық схемаларға қатысудан және күнделікті сыбайлас жемқорлыққа үлес қоспаудан сақ болуға шақырамыз.

Осындай жағдайларды дереу 8 800 080 47 47 сенім телефонына және WhatsApp 8 771 191 88 16 телефондарына хабарлаңыз. Немесе mail@sk-hotline.kz электронды поштасына немесе ҚТЖ ҚОҚ ISPB мобильді қосымшасына хабарлаңыз.

Должностные обязанности:

 • проводит служебную подготовку в НПОЖ;
 • участвует в комиссионных осмотрах хозяйств (весенних и осенних) для ПТО объектов и подвижного состава СП КТЖ и ДО;
 • проводит анализ состояния пожарной безопасности, разрабатывает план мероприятий на улучшение уровня пожарной безопасности объектов и подвижного состава СП КТЖ и ДО в границах обслуживаемого участка;
 • проводит проверки готовности пожарных поездов, постов (в т.ч. ночные);
 • участвует в подготовке анализа нарушения трудовой дисциплины работников НПОЖ, выявляет причины и принимает меры к их устранению;
 • проводит противопожарную пропаганду, оказывает помощь в организации обучения работников, инженерно-технического персонала СП КТЖ и ДО в границах обслуживания в области пожарной безопасности;
 • контролирует в пределах своей компетенции, деятельность диспетчерского состава ЦППС (центральный пункт пожарной связи), ПП (Пп) в границах обслуживаемого участка по вопросам тушения пожаров, ликвидации аварийных ситуаций, боеготовности, участия на учениях;
 • проводит работу по повышению квалификации, улучшение материально-бытовых условий на рабочих местах;
 • ведет работу по идентификации, оценки и управлению рисками, влияющих на достижение целей и задач группы компаний КТЖ в рамках компетенции.

Квалификационные требования:

 • Образование: высшее
 • Специальность: Транспорт, Транспортная техника и технологии (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудования, Вагоны); Пожарная безопасность; Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (железнодорожный транспорт); Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам); Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам).
 • Опыт работы по специальности/направлению деятельности: не менее 2 лет (высшее образование)

Дополнительные требования:

 • Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Трудовой кодекс Республики Казахстан, нормативные правовые акты уполномоченных органов Республики Казахстан в области железнодорожного транспорта и пожарной безопасности, Устав противопожарной службы, Устав акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ), а также локальные акты КТЖ, регламентирующие требования пожарной безопасности, интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ), Положение о негосударственной противопожарной службе на железнодорожном транспорте КТЖ. Требования документов по организации службы в подразделениях негосударственной противопожарной службой (далее – НГПС); НПА, НТД, методы оценки пожарной опасности и установления причин пожаров на объектах и подвижном составе; порядок оформления документов по итогам ПТО, расследований причин пожаров.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр
 • Маман