Өндірістік және қызметтік үй-жайларды жинаушы 2 разрядты

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Өскемен қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: Тәжірибесіз Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
0

Қаралған саны:
339

   Конкурс туралы

Лауазымдық жауапкершілік:

Білуге тиіс: тазаланатын орындарды күтіп ұстау жөніндегі санитария және гигиена ережесі, қызмет көрсетілетін жабдықтар мен айлабұйымдардың құрылысы және пайдалану ережесі; жинау ережесі; жуу және дезинфекциялау құралдарының мақсаты және шоғырлануы; санитариялық-техникалық жабдықты пайдалану ережесі.

Білім:

орташадан төмен емес

Дағдылар:

Меңгеруі тиіс: үй-жайларды, дәліздерді, баспалдақтарды тазалауды; жиһаздан, кілем бұйымдарынан шаңды кетіруді, қабырғаларды, едендерді, терезелерді және т. б. машиналар мен құрылғылардың көмегімен сыпырып, қолмен жууды; қоқыс пен қалдықтарды белгіленген орынға жинауды және тасымалдауды; себезгі бөлмелерін, киім ілетін орындарды және басқа да ортақ пайдаланылатын орындарды тазалауды және дезинфекциялауды; жуу және Дезинфекциялау ерітінділерін дайындауды; жуу құралдарын, мүкәммалды және сүрту материалдарын алуды; тазаланатын үй-жайларда; өндірістік үй-жайларды, оның ішінде өндіріс қалдықтарын, санитарлық тораптар мен қоғамдық дәретханаларды жинау бойынша жұмыстарды орындау

Қосымша:

-

Білетін тілдер:

-