"KEGOC" АҚ
4

Оценка компании соискателями

79%

Профессионализм

83%

Вежливость

80%

Скорость обратной связи

79%

Индекс привлекательности

"KEGOC" АҚ

Мұраты

Қазақстан БЭЖ-нің қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық сын-қатерлерге, кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты қорғау стандарттарына сай сенімді жұмыс істеуі және тиімді дамуы.

Пайымы

Біз - үздік әлемдік компаниялар деңгейіндегі сенімді және тиімді көрсеткіштері бар алдыңғы қатарлы компаниямыз.

Озық технологияларды қолдана отырып, Ұлттық электр желісін дамыту, транзиттік және экспорттық әлеуетті іске асыру үшін жағдай жасау, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті арттыру арқылы барлық мүдделі тарап үшін құндылықты тұрақты түрде арттыруды көздейміз.

Еншілес компаниялардағы бос орындар

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний