Әлеуметтік жұмыс департаментінің жиынтық сыйақы бөлімінің бас менеджері

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
0

Қаралған саны:
681

   Конкурс туралы

Лауазымдық жауапкершілік:

Негізгі функционалдық міндеттері: - Айнымалы және қосымша сыйақыны басқару. - Қоғамның әкімшілік персоналының ҚНК / мақсаттарын қою процесін әкімшілендіру. - Еңбек нарығының мониторингі. - Қоғам мен ЕТҰ көрсеткіштерінің HR талдауы. - ОА/ЕТҰ еңбегіне ақы төлеу шығындары мен саны бойынша жоспар қалыптастыру. -HR-практикаларды іске асыру тиімділігін талдау, еңбек нарығын мониторингілеу, HR-функциясының жұмысына қанағаттанушылықты зерттеу, бизнестен сұраныстар немесе заңнаманы өзгерту нәтижелері негізінде HR-саясаттар мен HR процестерін жетілдіру. - Операциялық тәуекелдерді анықтау және бағалау. - Жетекшілік ететін бағыт бойынша Қоғамның/ЕТҰ құрылымдық бөлімшелеріне қорытындылар, түсініктемелер дайындау, консультациялар беру. - Қоғам органдарының қарауына шығарылатын ішкі нормативтік құжаттардың әдіснамалық сараптамасы. - Қоғамның әкімшілік персоналының ҚНК / мақсаттарын қою процесін әдістемелік қолдау. - Қызмет бағыты бойынша шығыстарды қалыптастыру. - Қызмет бағыты бойынша сатып алуды ұйымдастыруға қатысу. Өтемақылар мен жеңілдіктер саласындағы HR сараптамасына жауапты (жауапты) - Әлеуметтік / жеңілдікті бағдарламаны қамтамасыз ету үшін провайдерді таңдау - Лауазымды бағалау және грейдті тағайындау - Ақшалай емес сыйақыны айқындау нәтижелері бойынша коммуникация жобасын дайындау - Әлеуметтік / жеңілдікті бағдарламаның сыртқы провайдерін таңдау қажеттілігін бағалау - Лауазымды бағалауды бастау - Ауыспалы сыйақы мөлшерін анықтау нәтижелері бойынша коммуникация жобасын дайындау - Базалық сыйақыны өзгерту жүйесінің нәтижелері бойынша коммуникациялар жобаларын дайындау - Қосымша сыйақы белгілеу нәтижелері бойынша коммуникация жобасын дайындау - Жалақының жеке өзгеру нәтижелері бойынша коммуникация жобасын дайындау Өтемақылар мен жеңілдіктерді басқаруға жауапты (жауапты) - Базалық сыйақы деңгейлерін жүйелі өзгерту нәтижелері бойынша жеке коммуникациялық материалдарды дайындау - Қосымша сыйақы төлеу туралы бұйрықты қалыптастыру - Ауыспалы төлемдерді есептеу және бюджеттің сақталуын талдау - Жалақы диапазондарын қайта есептеу және ауытқуларды талдау - Жалақы диапазоны асып кеткен жағдайда жүйеде ауыстырылған қызметкердің лауазымдық жалақысын бақылау - Ауыспалы сыйақы төлеу туралы бұйрықты қалыптастыру - Жүйеге лауазымдық баға мен грейдті енгізу - Лауазымдар үшін жалақы диапазондарын есептеу - Жалақыны жеке өзгерту нәтижелері бойынша жеке коммуникациялық материалдарды дайындау - Ауыспалы сыйақы мөлшерін анықтау нәтижелері бойынша жеке коммуникациялық материалдарды дайындау - Айнымалы сыйақыны есептеу үшін деректерді беру - Жалақы диапазоны шеңберінде қызметкерлердің жалақыларын өзгерту -Жалақыны есептеу үшін деректерді түзетуге сұрау салу Жолдау - Еңбекке ақы төлеудің грейдингтік құрылымын қайта қарау туралы уәкілетті органның бұйрығын / шешімін қалыптастыру Еңбекті нормалауға жауапты (жауапты) - Еңбекті нормалау - Сан нормативтерін әзірлеу бойынша сыртқы провайдерді тарту қажеттілігін айқындау - Уақытша Сан нормативтерін сынақтан өткізу нәтижелерін талдау - Еңбек нормаларын мониторингілеу жөніндегі іс-шаралардың жоспар-кестесін қалыптастыру - Ұсынылған ақпаратты шоғырландыру және талдау. Еңбекті нормалауды жүргізу үшін іріктемені айқындау ЖҰӨ-ні әзірлеуге/өзектендіруге жауапты (жауапты) - Функционалдық бағыт бойынша Құжаттаманы талдау, ЖҰӨ/ ЖҰӨ өзгерістерінің жобасын дайындау - ЖҰӨ жобасын әзірлеу/өзектендіру - Жаңа жобаны әзірлеу және қолда бар ҒТҚ-ны өзектендіру - Құжатты мүдделі бөлімшелермен келісу Еңбек экономисі (жауапты) - Міндетті есептілікті басқару - Міндетті есептілікті дайындау - Еңбекті нормалау үшін ақпарат беруге сұрау салуды дайындау - Еңбек бойынша міндетті есептілікті қалыптастыру - Персонал санының уақытша нормативтерін әзірлеу - Жұмыс уақытының карталарын, еңбек нормаларын қайта қарау жөніндегі сараптамалық қорытындыны қалыптастыру - Міндетті есептілікті мемлекеттік органдарға беру - Уақытша Сан нормативтерін сынақтан өткізу Пәк бойынша бағалауға жауапты (орындайды) - Қызметкерлер мен басшыларды келесі есепті кезеңге мақсат қою қажеттілігі туралы хабардар ету - Қызметкерлерге қойылған мақсаттар туралы ақпаратты шоғырландыру - Тиімділік дәрежесінің тұрақты мониторингі нәтижелерін шоғырландыру - Желілік басшыларды тұрақты мониторинг жүргізу туралы хабардар ету Персоналды бағалауды басқаруға жауапты (жауапты) - Қысқа мерзімді сыйлықақы беру мақсаттары үшін тиімділік дәрежесінің тұрақты мониторингі - Қызметкерлерге қойылған мақсаттар туралы ақпаратты шоғырландыру - Тиімділік дәрежесінің тұрақты мониторингі нәтижелерін шоғырландыру ЕТҰ құжаттарын сараптау үшін ЗСП жауапты қызметкері (жауапты) - Деректер/ ақпарат жобасын ЗСП және аффилиирленген тұлғалармен келісу - ЗСП-мен өзгерістер жобасын келісу - Osa/ OSU материалдарын функционалдық бағыт бойынша келісу - ССКУ жоспарының жобасын келісу - ЗСП-дағы МДҰ құжаттарын қарау - Қорытынды қорытынды жобасын келісу - ЗСП келісу Интернет - ресурстың мазмұнын жаңартуға жауапты (жауапты) -Интернет-ресурстың инвесторлары бөлімін жаңарту үшін материалдар дайындау Шартты сүйемелдеуге жауапты (жауапты) - ТЖҚ жеткізу тапсырысын өзгерту - Жүйеде Шарттың жабылуын тіркеу - ТЖҚ жеткізуді жүзеге асыру қажеттілігі туралы жеткізушіні хабардар ету - Тауарды қабылдау нәтижесінде анықталған сәйкессіздіктерді жою үшін жеткізушіні шақыру - Дебиторлық берешек бойынша берешекті өтеу / өндіріп алу ықтималдығын бағалау - Шығыстарды есептеу тізілімін қалыптастыру - Жұмыс/қызмет бойынша бастапқы құжаттар топтамасын құжат айналымы жөніндегі маманға беру - Жеткізушіден шот-фактураны алдын ала тіркеу - Кредиттік авизоны алдын ала тіркеу - Жеткізушіде салыстыру актісіне қол қою - Сатып алу туралы шартты қорытындыға дайындау - Шарттың/аванстық төлемнің орындалуын қамтамасыз етуді қайтару бастамасы - Салыстыру актісін қалыптастыру және жеткізушіге жіберу - Жеткізуге тапсырысты қалыптастыру - Шағымды дайындау - Сатып алу туралы шарттың жобасын мүдделі бөлімшелермен келісу - Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне өнім берушінің қарсылықтарын талдау Сатып алуға дайындыққа жауаптылар (жауапты) - Сатып алу категориялық стратегиясы үшін түзету іс-шаралары жөніндегі жоспарды келіседі - Тауар биржасы арқылы сатып алу шартының жобасын, техникалық тапсырманы әзірлеу - БҚҚ іске асыру барысы туралы жылдық есепті қарайды және келіседі - Баға ұсыныстарын талдау және бағалау - БҚҚ жобасын келіседі

Білім:

Профильдер бойынша жоғары білім: персоналды басқару / қаржы / экономика / менеджмент

Дағдылар:

- Денсаулық сақтау, Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы менеджмент жүйесінің негіздерін білу және түсіну; - ҚР салалық және еңбек заңнамасын білу; - Корпоративтік басқару негіздерін білу; - - Адам ресурстарын басқару әдістері мен құралдарын білу.

Қосымша:

- Келіссөздер жүргізу дағдылары; - Дамыған коммуникациялық дағдылар; - Көпшілік алдында сөйлеу дағдылары.

Білетін тілдер:

- Қазақ тілін білу (ауызша) - Ағылшын тілін білу (орташа)