«Қазақтелеком» АҚ
2.9

Оценка компании соискателями

54%

Профессионализм

66%

Вежливость

53%

Скорость обратной связи

52%

Индекс привлекательности

«Қазақтелеком» АҚ

Компанияның миссиясы

Миссия

Өзгеру, таң қалдыру және үміттену арқылы  әркімнің  өмірінің  таптырмайтын бір бөлігі болу!

Топ Миссиясында келесі түсініктер  шешуші болып табылады:

болу– оның стратегиясына  сәйкес  Топтың  өзгеруінің  негізін қалау;

таптырмайтын– инновациядағы  көшбасшы, баға, география және қызметтер кешені есебінен  нарықта бірегей  ұсыныс  жасау арқылы бәсекелестікте болу;

үйреншікті– қолайлы, қол жетімді, тұрақты; 

өмірдің бір бөлігі– қарым-қатынас, ақпаратты алу және алмасу, білімді басқару, көңіл жадырататын және әлеуметтік бағыт ортасын құру;

әркімді– барлық сегменттер, саралау арқылы жол табу;

өзгере отырып– Компанияның  технологиялардың, нарықтың, сұраныстың және бәсекелестік ортаның өзгеруіне уақытында және  икемді әрекет ету құрылымы мен үрдістері;

таң қалдыра– ерекше клиенттік  тәжірибеге қол жеткізу;

үміттенуден де асу– қажеттілікті қалыптастыру және қанағаттандыру, инновациядағы көшбасшылық.

Компаниядағы вакансиялар

Вакансии дочерних компаний