Менеджер отдела организационного и документационного обеспечения Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Административное управление»

268000 - 381000 KZT
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Административное управление» Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
16

Қаралған саны:
696

   Конкурс туралы

Құрметті талапкер!

Бос жұмыс орнына жауап бермес бұрын, Сізден, конкурстық іріктеудің міндетті шарттарымен танысуыңызды сұраймыз:

 1. Білім, тәжірибе, дағдылар және тағы басқа ұсынылатын деректердің дұрыстығына жұмыс іздеуші жауапты болады.

  Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін түйіндемеде білімі мен жұмыс тәжірибесі туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда, «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутері ізденушіні конкурстық іріктеуге қатысуға жібермейді.

 2. Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, Сізге тиісті хабарлама берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама беру қажет.

  Анықтама өзекті ақпаратты қамтуға тиіс және конкурстық іріктеу өткізілгенге дейін 2 (екі) айдан ерте алынбауға тиіс. Анықтаманы Egov электрондық порталы арқылы «Жұмысқа орналастыру және жұмыс іздеу» бөлімінен алуға болады.

 3. Егер Сіз басшылық/басқарушылық лауазымға үміткер болсаңыз, онда «ҚТЖ» ҰК» АҚ рекрутерінің сұрауы бойынша компанияға үлестестігі мен мүдделер қақтығысын тексеру үшін ұсынылған шаблондарға сәйкес 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  1. мүдделер қақтығысы туралы декларация;
  2. үміткер мен оның жұбайының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсыру туралы мәліметтер (хабарлама);
  3. үміткер анкетасы.
 4. Егер Сіз «ҚТЖ» ҰК» АҚ бос жұмыс орындарына qsamruk.kz платформасы арқылы жауап берсеңіз, Сізден job.railways.kz платформасындағы түйіндемеңіз өзекті ақпаратты қамтитынына көз жеткізуіңізді сұраймыз.

Сізден жеке кабинеттегі тиісті хабарламаларды қарап отыруды сұраймыз.


Маңызды!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ бос орындарға қызметкерлерді қабылдау/ауысудың әділ және ашық процесін жүзеге асырады.

Егер таңдаудың қандай да бір кезеңінде сізге қандай да бір ақшалай немесе басқа сыйақы үшін жұмысқа қабылдауға/аударуға көмектесу ұсынылса/кеңес болса - бұл алаяқтық!

Сіздерді алаяқтық схемаларға қатысудан және күнделікті сыбайлас жемқорлыққа үлес қоспаудан сақ болуға шақырамыз.

Осындай жағдайларды дереу 8 800 080 47 47 сенім телефонына және WhatsApp 8 771 191 88 16 телефондарына хабарлаңыз. Немесе mail@sk-hotline.kz электронды поштасына немесе ҚТЖ ҚОҚ ISPB мобильді қосымшасына хабарлаңыз.

Должностные обязанности:

1.Ведет работу по кадровому делопроизводству ЦА, формирует заявки на размещение о наличии вакантной должности на сайт Job.railways.kz, осуществляет сбор и анализ (скрининг) резюме претендентов, организует процедуры тестирования и собеседования с соответствующими претендентами на вакантные должности,  оформляет протокол заседания конкурсной комиссии филиала ЦА по отбору кадров, запрашивает документы  вновь принятых работников,проводит консультации по кадровым и социальным вопросам;
2.Ведет работу по оформлению документов о применению мер дисциплинарных взысканий к работникам ЦА в соответствии с требованиями Трудового законодательства Республики Казахстан и локальными актами Компании;
3.Осуществляет работу по оценке деятельности и компетенции административных работников (АУП) ЦА в соответствии с локальными актами Компании;
4.Организовывает процесс по обучению, подготовке и переподготовке кадров. Разрабатывает, согласовывает  и обеспечивает подписание приказов о направлении на обучение работников ЦА;
5.Формирует и направляет в уполномоченное структурное  подразделение Компании, пакет документов (заявления о предоставлении путевки, квитанции об оплате, акты-приема передачи, заявки, протокола)   для выделения путевок на санаторно– курортное оздоровление работникам ЦА, в том числе осуществляет подписание протоколов заседания комиссии по распределению материальной помощи на санаторно-курортное оздоровление работников;
6.Предоставляет информацию об имеющихся вакансиях в ЦА, а также список вакансий филиала ЦА опубликованых на сайте Job.railways.kz.  Ведет учет кадрового резерва ЦА, предоставляет отчетность по кадровому резерву, вовлеченности персонала;
7.Формирует  и сдает  документы в архив  центрального аппарата в соответствии с номенклатурой дел (приказы по личному составу (прием, переводы, расторжения), приказы о предоставлении отпусков, приказы о командировании личного состава, приказы по основной деятельности, приказы по дисциплинарным взысканиям, журналы регистрации документов.

Квалификационные требования:

Образование: высшее, профессиональное по соответствующему профилю деятельности.

 1. Специальность: Юриспруденция, Международное право, Правоохранительная деятельность, железнодорожные специальности; государственное и местное управление.   
 2. Общий опыт работы: Обязательно: не менее 3 лет работы по профилю деятельности.
 3. Желательно: не менее 3 лет в железнодорожной отрасли.

Дополнительные требования:

Должен знать: Обязательно: Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан: Закон РК «О языках», Закон РК «Об акционерных обществах», Закон РК «О железнодорожном транспорте», Трудовой кодекс РК, и другие локальные акты акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Компания), Трудовой кодекс Р.Ф. Свободное владение казахским и русским языками.

Қажетті білім дәрежесі

 • Бакалавр